Aktuálně

Ze dvou jeden: mezník v historii šumavského národního parku

Dnešní česko-bavorská dohoda o péči o Šumavu je klíčovým mezníkem v historii národního parku – nejdůležitější událostí po necelé tři roky starých doporučeních Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN –, řeklo Hnutí DUHA.
Dodatek k memorandu o spolupráci, který podepíší zástupci české a bavorské vlády, prakticky spojí oba parky v jeden. Mezi hlavní dohodnutá pravidla patří:
Péče o přírodu na obou stranách hranice bude respektovat mezinárodní standard pro národní parky (tj. kritéria národních parků – takzvané kategorie II chráněných území – podle IUCN).

Evropská agentura doporučuje daňovou reformu

Hnutí DUHA dnes podpořilo volání oficiální Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) po zavedení ekologické daňové reformy, jež by pomohla snížit vysoké exhalace oxidu uhličitého. Agentura ji jako hlavní opatření doporučuje v důležité zprávě, kterou dnes prezentuje v Praze.
Podrobná zpráva analyzuje stav a ekologické trendy v současné Evropě. "Postupný přesun daňové základny od zdaňování "dobrých zdrojů", jako jsou investice a práce, ke zdaňování "špatných zdrojů", tj. znečišťování a neefektivní[ho] využívání [energie a surovin]" je prvním z doporučených opatření.

Kvůli slovíčkům se ekologické programy mohou snížit o miliardy korun

Důležité ekologické investice z evropských fondů mohou být vážně ohroženy, pokud se ministerstva rozhodnou vypustit životní prostředí ze seznamu priorit takzvaného Národního rozvojového plánu. Hnutí DUHA dnes na veřejném projednávání varuje, že to může znamenat razantní seškrtání peněz na významné projekty, jako jsou čističky odpadních vod, lepší recyklace nebo čisté obnovitelné zdroje energie.

Hnutí DUHA reaguje na Paroubkovo prohlášení o Horním Jiřetíně

Předseda vlády Jiří Paroubek dnes prohlásil, že vláda během několika týdnů rozhodne o dalším osudu severočeských obcí doposud chráněných před rozšiřováním uhelných dolů.
Roman Klecker z ústecké pobočky Hnutí DUHA řekl:

České spalovny chtějí dovážet odpadky z ciziny

Na ministerstvo životního prostředí přišla už řada žádostí o povolení dovozu odpadků ze zahraničí ke spálení v českých spalovnách. Odhalily to dokumenty, které Hnutí DUHA získalo podle zákona o svobodě informací.
Ministerstvo podle nich nyní rozhoduje o dvou požadavcích na povolení importu celkem 80 000 tun odpadků k likvidaci v pražské spalovně [1]. Během posledního roku zamítlo čtyři další, které se týkaly dovozu odpadu z Německa a Rakouska do spalovny v Liberci. Veřejnost ovšem zatím věděla pouze o jedné z nich [2].

Nová studie: jadernému úřadu chybí nezávislost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) namísto nezávislé kontroly kope za provozovatele atomových reaktorů. Na řadě případů z posledních dvanácti let to dokumentuje nová studie [1], kterou Hnutí DUHA vydává v předstihu před oznámením ČEZ, zda chce stavět další nukleární bloky.  Elektrárenská společnost má v příštích týdnech nebo měsících oznámit, zda se hodlá pustit do budování dalších dvou atomových reaktorů v Temelíně. SÚJB by hrál klíčovou roli při kontrole projektu. Studie Hnutí DUHA ovšem na řadě kauz ukazuje, jak úřad:  Odmítal řešit nahlášené problémy na staveništi Temelína.

Summit OSN o globálních změnách podnebí v Montrealu

Klíčová konference OSN, kde mezinárodní společenství zahájí oficiální vyjednávání o pokračování Kjótského protokolu, začíná v pondělí (28.11.) v kanadském Montrealu.
Summit bude trvat dva týdny a účastní se jej 190 států světa. Jde o první formální schůzku signatářských zemí Kjótského protokolu – jediné globální smlouvy o snižování exhalací skleníkových plynů, která platí od února letošního roku.
Agenda summitu

Barometr kvality života: předpověď nepotěší

Pouze čtyři z šestnácti vládních ekologických indikátorů vykazují pozitivní trend: ukázala to varující zpráva, kterou dnes dostávají na stůl ministři.
Zvyšuje se množství energie, kterou česká ekonomika pohltí na vyrobenou korunu HDP, roste automobilová doprava i spotřeba průmyslových hnojiv, v krajině ubývá divokých ptáků a zároveň klesají ekologické investice.
Přitom další indikátory, například spotřeba surovin nebo exhalace oxidu uhličitého, se sice nezhoršují, ale konkrétní hodnoty jsou velmi špatné.

Hnutí DUHA vítá zamítnutí snížené DPH na odpadky

Hnutí DUHA dnes přivítalo, že Poslanecká sněmovna zamítla snížení sazby DPH pro svážení odpadu a nakládání s ním.
 
Podle návrhu, se kterým přišel pražský magistrát, by se nižší daňová sazba týkala stejně tak recyklace jako skládkování či pálení odpadků. Ekologická organizace prosazuje, aby výhodnější podmínky mělo jen třídění a recyklace odpadu. Dobré nakládání se tak zvýhodní před špatným.
 
Diferencovanou DPH – podle toho, zda jsou vytříděny toxické odpady – má například Francie.
 

Hnutí DUHA vítá koncepci daňové reformy

Hnutí DUHA přivítalo ministerský návrh ekologické daňové reformy, o kterém referuje dnešní tisk [1]. Ekologická organizace podotkla, že plán pomůže snížit plýtvání energií v české ekonomice, vytvořit tisíce nových pracovních míst a snížit exhalace oxidu uhličitého.
Reforma spočívá v balíčku různých daňových opatření, která mají podpořit efektivnější spotřebu energie a šetrnější dopravu. Zároveň se o stejnou částku sníží výše sociálního pojištění, takže celá operace nebude pro spotřebitele i stát znamenat zisk ani výdaj navíc.

Stránky