Aktuálně

Německo potvrdilo zrušení atomových reaktorů

Hnutí DUHA dnes přivítalo, že nová německá koalice CDU/CSU a SPD potvrdila záměr postupně odstavit atomové reaktory. Bude tak pokračovat v dosavadním programu vlády sociálních demokratů a Zelených. Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:"Nová koaliční smlouva přinejmenším potvrzuje, že odstavení atomových reaktorů není nějaká soukromá záliba Zelených, kterou si vynutili v dosavadní koalici. Teď stejný plán zcela dobrovolně schválili sociální demokraté i pravice. Německo není žádná zvláštnost.

Návrh krajského plánu doporučuje: nebourat vesnice kvůli dolům

Návrh konceptu územního plánu, který v jedné ze svých variant počítá s obětováním Horního Jiřetína a Černic uhelným dolům, dnes pozdě odpoledne zveřejnil ústecký krajský úřad [1].
 
Experti, kteří dokument sestavili, v něm ovšem výslovně doporučují politikům, aby se rozhodli pro zachování obou vesnic.
 

Dobrovolníci budou opět šlapat na paty pytlákům na Šumavě

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě opět vyrazí do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi. Hlídky, organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.  Úvodní školení dobrovolníků proběhne už tento víkend ve Volarech. Je otevřeno novým zájemcům.  Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů.

Hnutí DUHA zahajuje kampaň za reformu lesního zákona

Hnutí DUHA dnes – symbolicky na holině vykácené v lese na Vyškovsku –zahajuje celostátní kampaň za reformu lesního zákona, která by zajistila šetrné hospodaření v české krajině.  Špatné hospodaření je příčinou častých případů hynutí lesních porostů, ke kterým v posledních letech došlo na jihu Moravy, na Opavsku, v Orlických horách, ve středních Čechách i jinde.

OECD: dobré zákony, obstarožní ekonomika

Česká republika má po sedmi letech vlády vedené sociálními demokraty dobré ekologické zákony, ale prakticky nic neudělala se zastaralou ekonomikou, jež trpí vysokou energetickou náročností a slabou recyklací odpadu, varovala dnes vydaná zpráva OECD.
 

Vládní ekologická zpráva: svítí červená světýlka

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (5.10.) dostane na stůl vláda.
 
Zároveň roste spotřeba průmyslových hnojiv na polích, v lesích se sází hlavně smrkové monokultury a znečištění výfukovými plyny v řadě měst překračuje hygienické limity.
 
Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například:

Perverzní dotace: stát platí ekologické škody

Vláda každý rok utrácí stovky milionů korun z kapes daňových poplatníků za dotace, kterými podporuje ekologické škody, a účinně si tak podkopává svoji vlastní práci na snižování znečištění. Ukázala to nová studie, kterou dnes vydávají Zelený kruh a Hnutí DUHA [1].  Studie dokumentuje takzvané perverzní dotace – subvence, kterými stát finančně podporuje ekologicky škodlivé projekty a odvětví – v České republice.

Není zelená jako zelená

Ekologické organizace dnes upozornily na nedostatky takzvaného zeleného tarifu ČEZ [1]. Přivítaly sice, že spotřebitelé mohou od ledna 2006 přepnout na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Ale produkt v podání českého energetického mamuta má vážné mínusy, varují Hnutí DUHA a Sdružení Calla.  Zelené organizace přesvědčovaly velké společnosti k zařazení čisté elektřiny z obnovitelných zdrojů více než dva roky [2].

Megakanál dostal špatné vysvědčení na Zlínsku

Plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe dostal zdrcující vysvědčení v nezávislém posudku, který si nechal zpracovat Zlínský kraj. Hnutí DUHA bude na pondělním (26.6.) veřejném projednávání ve Zlíně [1] poukazovat na škody, jež by záměr způsobil.  Posudek [2] došel k závěru: "Trasa kanálu D-O-L je z hlediska zájmů ochrany přírody zcela nepřijatelná a nelze předpokládat kompromisní řešení…Případná realizace akce by byla v rozporu s mezinárodními úmluvami…významně naruší popř.

Mezinárodní agentura doporučuje pohnout s českou energetickou náročností, znečištěním

Vláda musí přidat se snižováním exhalací oxidu uhličitého a energetické náročnosti české ekonomiky, potvrdila dnes publikovaná zpráva vlivné Mezinárodní energetické agentury (IEA) [1].  Hnutí DUHA bude urgovat ministry, aby na zprávu IEA o energetické politice v České republice nereagovali pouze pokýváním hlavou, ale podnikli konkrétní opatření.

Stránky