Aktuálně

ČEZ uvažuje o dalších atomových reaktorech

Elektrárenská společnost ČEZ dnes oznámila, že uvažuje o stavbě dalších atomových reaktorů [1].  Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: „Celá devadesátá léta ČEZ a ministerstvo průmyslu tvrdili, že sice teď zrovna je elektřiny přebytek, ale za deset let nastane nedostatek. Ve skutečnosti jsme dneska šestým největším vývozcem elektrické energie na světě, ČEZ má obrovské přebytky výroby a opět slyšíme, že za patnáct či dvacet let už opravdu, ale tentokrát opravdu bude potřeba nové reaktory.“ “ČEZ chce vyrábět a prodávat, je to jeho byznys.

Česká republika šestým největším vývozcem elektřiny na světě

 Malá Česká republika je šestým největším vývozcem elektřiny na světě. Ukazuje to poslední dostupné mezinárodní srovnání: nové statistiky za rok 2002, které zveřejnila Mezinárodní energetická agentura [1] i americké ministerstvo energetiky [2]. Hnutí DUHA varovalo, že masivní vývoz elektrické energie za sebou zanechává škodlivé exhalace, radioaktivní odpad a zničenou krajinu.  Před českými exportéry elektřiny se umístili pouze vývozci ve Francii, Paraguay, Německu, Kanadě a Švýcarsku [3].

Naše ambice je čistá práce

 Otočit debatu o ekologických zákonech a ekonomice je ambice, kterou si klade nová studie dnes vydaná Hnutím DUHA. Knížka s titulem Čistá práce mapuje na desítkách konkrétních příkladů přínosy recyklace, obnovitelných zdrojů energie, veřejné dopravy i přísných zelených zákonů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj.  Studie postupně dokumentuje přínosy ekologických opatření v řadě odvětví, jako je energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava nebo nakládání s odpady.

Nobelova cena pro zakladatelku ekologické organizace v Keni

Wangari Maathai, zakladatelka keňské ekologické organizace Green Belt Movement, byla oceněna letošní Nobelovou cenou za mír. Profesorka Maathai je patronkou mezinárodní federace zelených organizací Friends of the Earth International, kterou v České republice zastupuje Hnutí DUHA.  Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Wangari Maathai je vynikající žena a za práci, kterou udělala pro lidi ve své zemi i celé Africe, skvělé ocenění rozhodně zaslouží. Patří mezi nejznámější reprezentanty zelených organizací ve třetím světě, kde ekologická, sociální a humanitární rovina splývají dohromady.

Grossova vláda zvyšuje znečištění

Vláda dnes schválila, že český průmysl může razantně zvýšit už beztak rekordní znečištění, které způsobuje globální změny podnebí.
 
Národní plán pro obchodování s emisemi počítá se zvýšením průmyslových exhalací oxidu uhličitého z 89 milionů tun ročně na necelých 108 milionů. Rozdíl mezi dosavadním a plánovaným znečištěním je větší než veškeré emise celého Slovinska či Estonska. Česká republika průmyslu umožní v přepočtu na obyvatele druhé největší exhalace ze všech států EU. Země přitom už nyní patří mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě.
 

Vládní ekologická zpráva: svítí červená světýlka

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (6.10.) dostane na stůl vláda.

Plýtvání energií neskončí bez nových zákonů

Pokud má Česká republika a další nové členské státy snížit plýtvání energií, musí jim Evropská unie pomoci novou legislativou, ekologickou daňovou reformou a investicemi ze strukturálních fondů. Doporučuje to studie, kterou dnes v Bruselu vydává Světový fond pro ochranu přírody (WWF) ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně Hnutí DUHA. Nový komisař pro energetiku László Kovács dnes absolvuje slyšení před Evropským parlamentem, kde představí svoji koncepci na příštích pět let.

Europeníze by neměly pomáhat kamionům

Česká vláda musí prosazovat, aby peníze z fondů Evropské unie šly do projektů, které pomohou zastavit alarmující lavinu tranzitních kamionů. Doporučuje to studie [1], kterou dnes v Bruselu zveřejňují Hnutí DUHA a partnerské ekologické organizace [2].  Analýza varuje, že velká část prostředků z evropských fondů od Evropské investiční banky v nových členských zemích plyne do dopravních projektů, jež slouží k obsluze rychle přibývajícího počtu tranzitních kamionů a rozvoji automobilové dopravy.

Sobotkovy škrty: zeleň ve městech, národní parky, ochrana proti povodním

 Hnutí DUHA dnes ostře napadlo dramatický návrh na razantní seškrtání důležitých veřejných služeb i klíčových programů, které zajišťuje ministerstvo životního prostředí.  Obětí návrhů na drastické škry se mají stát především: ·         program zaměřený na podporu parků a další městské zeleně,·         provoz národních parků a chráněných krajinných oblastí, ·         program, který financuje obnovu zelených míst ve volné krajině a pomáhá tak omezovat povodně.

Hnutí DUHA se bojí o Ploučnici

 Protipovodňová opatření, která chystá na řece Ploučnici a v její nivě státní podnik Povodí Ohře, mohou mít na její další podobu nedozírné následky. Vyplývá to z odborného posudku, který nechal zpracovat českolipský městský úřad.  Významné zásahy do koryta Ploučnice i jejích břehů mohou podle odborníků způsobit naprosté zničení mokřadů, podmáčených luk a lužních lesů, vysychání tůní a ohrožení vzácných biotopů. Zmizela by mnohá hnízdiště ptáků, protože by došlo k likvidaci vzrostlých vrb a doupných stromů.

Stránky