Aktuálně

Národní park bude skutečně národním parkem

 
Rozhodujícím obratem v debatě o ochraně přírody na Šumavě je podle Hnutí DUHA dnes zveřejněná nová koncepce národního parku.
Ekologická organizace především přivítala, že koncepce zveřejněná ministerstvem životního prostředí:
·              Počítá s vytvořením kompaktní takzvané první, nejpřísněji chráněné zóny, která se rozšíří a zahrne nejvzácnější zbytky šumavských pralesů, rašeliniště i další unikátní ekosystémy. Zatím je první zóna roztříštěna do 135 izolovaných ostrůvků, které nejsou životaschopné.

Hnutí DUHA přivítalo Ambrozkovo Ne bourání obcí kvůli dolům

Hnutí DUHA přivítalo dnešní prohlášení ministra životního prostředí, který odmítl obnovení bourání severočeských vesnic kvůli uhelným dolům. Libor Ambrozek v Horním Jiřetíně, klíčové ohrožené obci, řekl, že trvá na zachování vládou vyhlášených limitů těžby.

18 000 lidí požaduje skutečný národní park na Šumavě

Více než osmnáct tisíc lidí podpořilo petici, která požaduje, aby se Šumava změnila ve skutečný národní park. Hnutí DUHA dnes podpisové archy předalo ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi.
Ministerstvo životního prostředí má během několika dnů vyhlásit novou koncepci péče o národní park. Hnutí DUHA a signatáři petice požadují:
·         zachování rozlohy a statutu národního parku,
·         zastavení kácení v nejcennějších částech Šumavy

Větrná energie sníží znečištění a pomůže obcím

Čistý proud z větrných elektráren bude zároveň vítaným zdrojem peněz i pracovních míst pro ekonomiky českých regionů. Ve svém příspěvku do debaty, která se nad plánovaným využitím energie z větru rozběhla, na to upozorňuje Hnutí DUHA.
Hnutí DUHA, které řadu let prosazuje čisté zdroje energie i ochranu české krajiny, vydalo stručný přehled hlavních faktů o větrných elektrárnách. Chce tím předejít nedorozuměním, ke kterým v diskusi dochází. Upozorňuje zároveň na důležité přednosti čisté energie:

Energetická politika: Urban dostal gól od vlastních expertů

Doslova fiaskem varianty, kterou prosazuje Milan Urban a jeho úředníci, skončilo oficiální ekologické hodnocení energetické politiky, jež v tichosti zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu [1].

Nový ředitel státních lesů

Ke správnému směru, kterým se v posledních letech vydaly státní lesy, by nový ředitel měl přidat ještě skutečný pohyb. Hnutí DUHA tak komentovalo dnešní jmenování Kamila Vyslyšela do čela Lesů ČR – podniku, který státní lesy spravuje. Hlavními prioritami nového generálního ředitele se musí stát: 
 ·        zastavení holosečného kácení ve státních lesích
·        větší výsadba místu odpovídajících druhů stromů, zejména buků a dubů, aby postupně nahrazovaly umělé smrkové monokultury

Experti doporučili nekácet vzácnou smrčinu na Šumavě

 
Hnutí DUHA přivítalo rozhodnutí ministerstva životního prostředí respektovat verdikt komise expertů, která doporučila nekácet smrky v pralesovitém porostu nedaleko šumavského pramene Vltavy.
 
Ministerstvo oznámilo, že stanovisko expertů bude podkladem pro rozhodnutí o odvolání Hnutí DUHA proti povolení kácet, které správa národního parku sama sobě vydala v červenci. Ochráněna tak zůstane unikátní pralesovitá smrčina, která je domovem kriticky ohroženého tetřeva hlušce a dalších vzácných druhů rostlin i živočichů.
 

Kácení ohrožuje jeden z nejvzácnějších pralesů Šumavy

Několik staletí staré smrky ve zbytku pralesa na pramenech Vltavy, jedné z nejvzácnějších částí šumavského národního parku, jsou ohroženy kácením.
Hnutí DUHA zjistilo, že správa národního parku vyznačila k pokácení desítky smrků v první zóně Pralesy Vltavy, která patří mezi poslední zbytky původních šumavských pralesů.

Nezdravá krajina zvyšuje povodně, potvrzuje nová studie

Nebýt chráněné krajinné oblasti na Třeboňsku, voda by před rokem patrně zaplavila některé části Prahy, jež záplavě unikly. Upozorňuje na to nová studie, kterou k prvnímu výročí kulminace povodně tisíciletí v Praze vydává Hnutí DUHA.

Špidla mystifikuje o bourání vesnic uhelnými doly

 
Premiér neví, o čem mluví, nebo si vymýšlí - tak Hnutí DUHA komentovalo dnešní tvrzení předsedy vlády, že rozhodování o hranicích těžby chránících severočeské vesnice před uhelnými doly už nespadá do kompetence vlády.
Vladimír Špidla ve dnes zveřejněném rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že "těžební limity podle zákona přecházejí do pravomoci krajů a vláda je nemůže přímo ovlivňovat, jednání se odehrávají mezi krajem, báňským úřadem a ministerstvem životního prostředí."

Stránky