Pesticidy jsou stále významným rizikem – stát musí konat

Tento poziční dokument Hnutí DUHA navazuje na Metaanalýzu k problematice pesticidů v zemědělství, stručně shrnuje informace o současném stavu a vybízí Vládu České republiky a Ministerstvo zemědělství, aby se zaměřily na kroky, které v evropském i českém prostředí povedou k významnému snížení rizik a negativních dopadů plynoucích z (nad)užívání syntetických pesticidů v zemědělství.

 

Podpořeno:

Datum vydání publikace: 
2. 11. 2022
Kategorie publikace: 
Štítky: