Otevřený dopis Nekulovi: V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost.

V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost. Neopomíjejte transparentní a participativní procesy v dohledu nad veřejnými prostředky.

Přečtěte si otevřenýdopis ekologických organizací Zelený kruh, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi.

Datum vydání publikace: 
15. 12. 2022
Štítky: