Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Ve třech krátkých infolistech se můžete seznámit s českou zemědělskou krajinou. S jejími proměnami, aktuálními problémy i výzvami, na které musíme krajinu připravit. Najdete v nich spoustu faktů i praktických informací. 

V jakém stavu je naše zemědělská krajina v současnosti? Proč přicházíme o cennou půdu a kam mizí ptáci, hmyz a další organismy – a s nimi pestrost celé krajiny? Kde všude jsou pesticidy a co způsobují? A jakým hrozbám krajina čelí a bude čelit s postupující klimatickou změnou? O tom pojednává infolist Problémy naší zemědělské krajiny.

V infolistu Mimoprodukční plochy v zemědělské krajině zjistíte, k čemu jsou dobré remízky, meze, mokřady, úhory, stromořadí nebo ochranné pásy. A také jak s nimi nakládat a rozmisťovat je, aby byly funkční, co o nich říká legislativa a jak jsou podporované dotacemi. 

Infolist Zemědělská krajina pro laika vás prakticky navede ke všem potřebným informacím, které můžete o zemědělské krajině získat. Třeba komu patří zemědělské pozemky, co se na nich pěstuje a pěstovalo v průběhu let nebo jaké krajinné prvku na nich jsou. Dozvíte se v něm ale také, jaké máme státní instituce a s čím se na ně ohledně krajiny můžete obracet.

Datum vydání publikace: 
18. 12. 2023
Štítky: