Konzultace v oblasti odpadového hospodářství

Odpady jsou pouze nevyužitý zdroj surovin. V přírodě žádné odpady nejsou. Vše je surovinou. Naši experti pracují na evropské, národní, regionální i místní úrovni na tom, aby tomu tak skutečně bylo.

Co se povedlo?

  • Máme nový zákon o odpadech účinný od 1. ledna 2021, který požaduje, aby obce zvýšily třídění odpadů. Nová legislativa dále zvyšuje skládkovací poplatky a tím zdražuje skládkování. Díky Hnutím DUHA prosazené třídící slevě se málo skládkující obce mohou zdražení zcela vyhnout a ušetřit peníze z obecního rozpočtu.

  • V roce 2018 se celé evropské společenství shodlo na Balíčku pro oběhové hospodářství se závaznými cíli pro komunální odpady. Každá členská země EU musí do roku 2035 snížit podíl skládkování na max. 10 % a zvýšit recyklaci na minimálně 65 %. 

  • Spalovny s využitím energie (takzvané ZEVO) nedostanou z EU fondů ani euro a nemohou očekávat žádnou podporu. Spálením vyrobená energie je tak špinavá, že není slučitelná s cíli pro klimaticky neutrální Evropu. 

Kam míříme?

  • Zvýšit třídění a recyklaci, snížit skládkování a to vše bez spalování komunálních odpadů. 

  • Kraje i obce naplňují v odpadech strategii zero waste. Předcházejí vzniku odpadů, znovupoužívání a zálohování bude běžnou součástí každodenního života. 

  • Apelovat a podporovat plnou finanční zodpovědnost výrobců a dovozců za sběr, třídění a recyklaci jejich doslouživších výrobků. Doživotní záruky a pronájem snadno opravitelných věcí nahradí nyní používané nekvalitní výrobky na jedno použití s krátkou životností.

Štítky: