Snadnější třídění odpadů

Deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě trička, patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo. Chceme, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné – stejně pohodlné jako jej sypat do popelnice.

Ale Česká republika recykluje méně než třetinu svých komunálních odpadů, rezervy máme zejména ve třídění bioodpadu. Ovšem namísto podpory recyklace a kompostování chce ministr životního prostředí za prostředky z evropských fondů stavět nové spalovny. Cenné suroviny tak zbytečně vyletí komínem.

Napište ministrovi životního prostředí, aby peníze z evropských fondů nebyly používány na stavbu drahých a zbytečných spaloven. Požádejte ho, aby tyto prostředky směroval na lepší recyklační služby pro domácnosti. Třídit odpad bude tak stejně snadné, jako jej sypat do popelnice.

Napište ministrovi životního prostředí nyní:

Štítky: