Rozhodněte o svém účtu za energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě plán rozvoje energetiky na nejbližších 30 let. Plán obsahuje řadu zásadních problémů, které nám mohou prodražit účty za energie a zakonzervovat závislost České republiky na uhlí, ropě a jádru.

Napište ministrům, aby plán přepracovali.

Co ministerstvo navrhuje?

  • Posílení role jaderné energetiky – stavbou dvou atomových reaktorů v Temelíně, dalšího v Dukovanech a přípravou zcela nové jaderné elektrárny.
  • Prolomení dosud platných limitů těžby hnědého uhlí.
  • Těžbu černého uhlí v Beskydech.
  • Otevření nových uranových dolů na Jihlavsku a možnou obnovu chemické těžby uranu na severu Čech.
  • Zrušení fungujícího systému podpory obnovitelných zdrojů elektřiny a utlumení jejich rozvoje.
  • Dotování výroby elektřiny z jaderných elektráren.

Společně s experty z dalších organizací jsme analyzovali předloženou koncepci energetiky a připravili webový portál, přes který se můžete i vy zapojit do rozhodování o tom, jak bude za 30 let vypadat česká energetika.

Týká se každého z nás

Navrhovaná koncepce se dotkne přímo nebo nepřímo každého z nás. Rozhodne se v ní o tom, jestli domácnosti ušetří tisíce korun ročně za energie díky zatepleným budovám, úsporným spotřebičům a autům s úspornými motory nebo o tom, zda budou kvůli uhlí bourány obce a zdevastována příroda v Beskydech.

Návrh předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu není zodpovědnou a moderní vizí a nezajistí dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost energetiky v naší zemi. Nedopusťte, aby si jej vláda v tichosti schválila a odešlete email s nachystanou připomínkou ministrům. Pište hned, vláda bude o koncepcích jednat na konci srpna.

Lepší řešení existuje

Vůči vládním plánům existují alternativy, které se inspirují v moderním evropském přístupu k rozvoji energetiky. Ten je založen na využívání čistých a v místě dostupných zdrojích, vysoce energeticky efektivních technologiích a podpoře energetických úspor.

Takový přístup vede k postupnému snižování závislosti na dovozech fosilních zdrojů a také oslabení moci velkých energetických molochů, které bohužel velmi významně ovlivňují rozhodování státních institucí.

Mezi takové návrhy patří například koncepce Chytrá energie nebo Energetická ( R )evoluce, které zpracovaly české nevládní organizace.

Ilustrační foto: Wikimedia

Štítky: