Větrná energetika: nejméně 2 426 trvalých pracovních míst již v příští dekádě

Minimálně 2 426 v roce 2030 a 5 583 v roce 2050 - tolik trvalých pracovních míst může v Česku zajišťovat větrná energetika, pokud stát obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a podpoří průmysl vyrábějící čisté technologie. To je jen o něco méně, než zaměstnává pivovarnictví. Spočítala to studie připravená experty ze společnosti SEVEn pro odbory energetiků, podnikatele v oboru a Hnutí DUHA. Shrnující infografiku můžete stáhnout zde.

Kompletní studii s podrobným popisem potenciálu zaměstnanosti ve větrné energetice si stáhněte zde.

Vypočtené údaje se svým komentářem shrnulo Hnutí DUHA do tohoto infolistu.

Nové pracovní příležitosti vzniknou především v regionech, kde se budou větrné elektrárny stavět. Místní firmy připraví výstavbu, budou elektrárny provozovat a podílet se na jejich údržbě. Z výsledků studie také vyplývá, že větrná energetika bude představovat i oživení pro výrobní průmysl, který zaměstná nejméně dva tisíce pracovníků. 

Dále se dá očekávat, že nejméně dvě třetiny pracovních příležitostí vzniknou v malých a středních firmách: stavebních, elektroinstalatérských, strojírenských a těch, co připravují projekty výstavby větrných elektráren.

Více informací o návrhu novely zákona najdete na www.hnutiduha.cz/vitr

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz