Publikace

Otevřený dopis: Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví

Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví. Uhelná elektrárna Chvaletice může dostat výjimku pouze do konce příštího roku.

Jak se zbavit závislosti na ruském plynu

Hnutí DUHA přibližuje nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska

Vydalo: Hnutí DUHA, 4. 3. 2022 Autoři: Jiří Koželouh a Karel Polanecký

Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent. V případě ropy jde o 25 % a u černého uhlí o 49 % (data za rok 2020)1 . Různé státy však mají různou míru závislosti. Do České republiky se v roce 2021 dovezlo z Ruska 87 procent zemního plynu2 . Podíl Ruska na dovozu ropy byl 50 %3.

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Tato analýza navazuje na přechozí analýzu z března 2021 a aktualizuje údaje o stavu vázaných účtů, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě a na schopnost převést na tyto vázané účty zbylé peníze z účtů analytických. Stav vázaných účtů a odhad rizik, že těžební společnosti nebudou schopny převést potřebné finance, jsou zásadní pro posouzení možných komplikací při rekultivaci a sanaci po těžbě, což jsou nutné podmínky úspěšné transformace uhelných regionů.

Veselíčko - návrh změn v nakládání s odpady

Na nakládání s odpady budou mít velký vliv snahy Evropské unie o klimatickou neutralitu, které se již nyní promítají ve snaze Evropského společenství o oběhové hospodářství. Cestou k naplnění klimatické neutrality a oběhového hospodářství je strategie zero waste. Jejím základem je stanovit si cíl produkovat v budoucnu minimum odpadu a hledat cesty, jak se k tomuto cíli dopracovat. Doporučujeme obci Veselíčko, aby se stala jednou z prvních bezodpadových obcí v České republice.  

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

Jak dosáhnout evropských cílů: Evropská města ukazují, jak lze předčit požadavky evropské odpadové směrnice

V březnu 2020 Evropská unie zveřejnila obsah Akčního plánu pro oběhové hospodářství, jehož základem je zero waste strategie. Je součástí Evropské zelené dohody a cílí na urychlení přechodu členských států k bezuhlíkové budoucnosti. V červenci 2020 pak uplynula lhůta, během níž měly členské státy transponovat balíček odpadové legislativy z roku 2018 obsahující změny směrnic o odpadech, skládkování nebo o obalech.

Stránky