Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny (jedná se o bateriovou akumulaci, zápornou a kladnou flexibilitu, tj. řízení spotřeby na odběrném místě a výkon pro agregaci, řízení elektromobility a sector coupling. Zaměření této studie, včetně detailu zpracování, představuje nejen v českém prostředí, ale také v okolních zemích unikát.

Datum vydání publikace: 
27. 4. 2022