Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návratu k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu a o očekávané pomoci od státu

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návrat k uhlí nebo zajištění alternativ

Představujeme výsledky výzkumu agentury Omnicom Media Group, která na reprezentativním vzorku české populace zjišťovala, jestli lidé preferují rozvoj obnovitelných zdrojů, či naopak návrat k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu. Agentura také zjišťovala, jaká řešení růstu cen energií lidé od státu očekávají. Výzkum byl zadán ve spolupráci s iniciativou Změna k lepšímu, která zveřejnila výsledky otázek na obecné postoje k ochraně klimatu a životního prostředí.

Datum vydání publikace: 
2. 5. 2022
Štítky: