Jak se zbavit závislosti na ruském plynu

Hnutí DUHA přibližuje nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska

Vydalo: Hnutí DUHA, 4. 3. 2022 Autoři: Jiří Koželouh a Karel Polanecký

Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent. V případě ropy jde o 25 % a u černého uhlí o 49 % (data za rok 2020)1 . Různé státy však mají různou míru závislosti. Do České republiky se v roce 2021 dovezlo z Ruska 87 procent zemního plynu2 . Podíl Ruska na dovozu ropy byl 50 %3.

Na problém závislosti na ruských fosilních palivech a přesun peněz ruskému režimu upozorňovalo Hnutí DUHA už před deseti lety4 a poté i při začátku konfliktu na východní Ukrajině a obsazení Krymu5. Průměrně pošleme každý den do Ruska 170 milionů korun za plyn a 104 miliony korun za ropu6. První týden války – kdy ropa a plyn proudily – jsme tedy financovali Putinův režim částkou téměř 2 miliardy korun. Zbavit se závislosti znamená přiškrtit finanční zdroje na válku a odstranit hlavní vydírací potenciál, kterým Kreml směrem k nám disponuje a který od podzimu tohoto roku bude zase rychle růst spolu s větší potřebou vytápět naše domovy. Zároveň by úplné uzavření kohoutů mělo drastické dopady na dostupnost plynu a tepla a také na jejich cenu pro spotřebitele. U ropy je naše závislost nižší a okamžitý výpadek se dá relativně dobře pokrýt z jiných zdrojů. Zásadní otázka je, zda bychom se dokázali vypořádat s okamžitým zastavením dodávek ruského plynu.

Odstranění naší závislosti na ruském zemním plynu (a posléze fosilním plynu vůbec) má krátkodobá a dlouhodobá (strategická) řešení. 


1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Net_imports_of_energy,_in_selected_years,_2010-2020_v4b.png
2 Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro zemní plyn je 27112100)
3 Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro ropu 27090090)
4 https://hn.cz/c1-55617870-nesnesitelna-lehkost-zavislosti-na-fosilnich-palivech
5 V roce 2014 při začátku konfliktu na východní Ukrajině: https://www.hnutiduha.cz/publikace/o-75-mene-ruske-ropy-plynu, V roce 2015: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/pul-miliardy-denne-vladimiru-putinovi-za-ropu-plyn
6 Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro zemní plyn je 27112100 a pro ropu 27090090)

Datum vydání publikace: 
3. 3. 2022