Otevřený dopis premiéru Fialovi: Společné prohlášení českých a evropských občanských organizací k prioritám pro české předsednictví v Radě Evropské unie

Hnutí DUHA spolu s dalšími organizacemi občanské společnosti bojujícími za sociální a klimatickou spravedlnost po celé Evropě poslalo u příležitosti blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie otevřený dopis premiéru Petru Fialovi. V něm popisujeme klíčové oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout zásadního pokroku nad rámec plánu současných strategií, aby bylo možné se s mnohočetnými krizemi, kterým Česko i Evropa čelí a bude čelit, vypořádat a zajistit férový podíl Evropy na řešení klimatické krize. 

Jedná se zejména o phase-out fosilních paliv, přístup k obnovitelným zdrojům pro všechny, úspory energie a kvalitní bydlení pro všechny, řešení energetické chudoby za pomoci průběžného krizového financování na úrovni EU, zajištění potravinové bezpečnosti prostřednictvím udržitelného zemědělství, obnovení klíčových evropských ekosystémů pro zvýšení naší odolnosti a snížení naší materiální stopy.

České předsednictví by do budoucna mělo výrazně zvýšit své ambice a usilovat o co nejrychlejší přijetí této legislativy. Česká vláda také musí ukázat svůj závazek ke klimatickým cílům na globální úrovni a před COP27 splnit svůj závazek v oblasti klimatických financí.

Datum vydání publikace: 
21. 6. 2022