Prezidentské volby – otázka č. 3

České zákony každému garantují právo připomínkovat projekty, které promění život v jeho sousedství - obchodní centrum, satelitní městečko nebo kácení stromů v ulici. Lidé také mají svobodný přístup k informacím a mohou kontrolovat používání veřejných peněz.

Jak budete jako prezident/ka podporovat uchování těchto občanských práv v zákonech?

Jiří Dienstbier

Sociální demokracie je strana občanské emancipace, to bude platit i pro mě jako sociálně demokratického prezidenta. Omezování dosažených občanských práv je v protikladu k historickému programu sociální demokracie. A jak jsem již mnohokrát řekl: chci být prezidentem – moderátorem diskuse mezi občanskou společností a státními úřady. K tomu by měl sloužit i Pražský hrad jako místo dialogu kultury, politiky a angažovaných občanů.

Jan Fischer

Nevidím nejmenší důvod tento stav nějak měnit. Občané mají právo vyjádřit se k věcem, které se jich přímo dotýkají. Vždy je třeba vést oboustranný dialog a snažit se nalézt společné řešení. To samozřejmě vyžaduje ochotu diskutovat nejen ze strany občanů, ale i ze strany zástupců státu, jeho institucí a politických stran. Ti bohužel občanskou společnost často nevnímají jako partnera, ale spíše jako otravné kverulanty nebo jakousi konkurenci. Vrátit občanskou společnost zpět do hry je jeden z nejdůležitějších úkolů, který budoucí hlavu státu čeká.

Táňa Fischerová

Budu vždy podporovat a hájit nejen uchování současných možností účasti veřejnosti ve správních řízeních, ale i jejich rozšíření, jak o možnosti, které byly v minulých letech zúženy, tak i o možnosti, které ještě nebyly využity (např. v ochraně historického dědictví).

Vladimír Franz

Upozornil bych na to, kdyby byla porušována.

Zuzana Roithová

Občanská společnost je důležitým stavebním kamenem naší demokracie. Proto jednoznačně podporuji občanskou iniciativu při rozhodování o veřejných věcech. Jsem pro zachování současného stavu definovaného v zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/92, §70), kdy se občanská sdružení, jež mají jako poslání ochranu přírody, mohou stát účastníky správního řízení.

Karel Schwarzenberg

Prezident má v této oblasti omezené pravomoci, je to spíše otázka vlády a parlamentu.

Přemysl Sobotka

Česká republika je zastupitelskou demokracií. V prvé řadě jsou tedy volení zástupci občanů, kterým dali lidé ve volbách důvěru k tomu, aby ve veřejných věcech reprezentovali jejich zájmy. Řada občanských iniciativ se v poslední době diskreditovala tím, že pod vějičkou ochrany přírody prosazuje parciální podnikatelské zájmy hrstky vyvolených - příkladem je už zmíněný solární byznys. Nevydávejme konflikt zájmových skupin za demokratickou občanskou společnost, která jistě své slovo při rozhodování o otázkách životního prostředí a otázkách veřejných mít má.

Miloš Zeman

Mám neblahé zkušenosti s Ekologickým právním sevisem, který již více než 10 let sabotuje dokončení dálnice D8, díky čemuž musí kamiony jezdit po serpentinách okresních silnic a čoudit desetkrát víc, než by čoudily na dokončené dálníci. Proto nevidím důvod, proč by se významné stavby měly tímto způsobem zdržovat.