Aktuálně

Naše ambice je čistá práce

 Otočit debatu o ekologických zákonech a ekonomice je ambice, kterou si klade nová studie dnes vydaná Hnutím DUHA. Knížka s titulem Čistá práce mapuje na desítkách konkrétních příkladů přínosy recyklace, obnovitelných zdrojů energie, veřejné dopravy i přísných zelených zákonů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj.  Studie postupně dokumentuje přínosy ekologických opatření v řadě odvětví, jako je energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava nebo nakládání s odpady.

Nobelova cena pro zakladatelku ekologické organizace v Keni

Wangari Maathai, zakladatelka keňské ekologické organizace Green Belt Movement, byla oceněna letošní Nobelovou cenou za mír. Profesorka Maathai je patronkou mezinárodní federace zelených organizací Friends of the Earth International, kterou v České republice zastupuje Hnutí DUHA.  Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Wangari Maathai je vynikající žena a za práci, kterou udělala pro lidi ve své zemi i celé Africe, skvělé ocenění rozhodně zaslouží. Patří mezi nejznámější reprezentanty zelených organizací ve třetím světě, kde ekologická, sociální a humanitární rovina splývají dohromady.

Grossova vláda zvyšuje znečištění

Vláda dnes schválila, že český průmysl může razantně zvýšit už beztak rekordní znečištění, které způsobuje globální změny podnebí.
 
Národní plán pro obchodování s emisemi počítá se zvýšením průmyslových exhalací oxidu uhličitého z 89 milionů tun ročně na necelých 108 milionů. Rozdíl mezi dosavadním a plánovaným znečištěním je větší než veškeré emise celého Slovinska či Estonska. Česká republika průmyslu umožní v přepočtu na obyvatele druhé největší exhalace ze všech států EU. Země přitom už nyní patří mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě.
 

Vládní ekologická zpráva: svítí červená světýlka

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (6.10.) dostane na stůl vláda.

Plýtvání energií neskončí bez nových zákonů

Pokud má Česká republika a další nové členské státy snížit plýtvání energií, musí jim Evropská unie pomoci novou legislativou, ekologickou daňovou reformou a investicemi ze strukturálních fondů. Doporučuje to studie, kterou dnes v Bruselu vydává Světový fond pro ochranu přírody (WWF) ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně Hnutí DUHA. Nový komisař pro energetiku László Kovács dnes absolvuje slyšení před Evropským parlamentem, kde představí svoji koncepci na příštích pět let.

Europeníze by neměly pomáhat kamionům

Česká vláda musí prosazovat, aby peníze z fondů Evropské unie šly do projektů, které pomohou zastavit alarmující lavinu tranzitních kamionů. Doporučuje to studie [1], kterou dnes v Bruselu zveřejňují Hnutí DUHA a partnerské ekologické organizace [2].  Analýza varuje, že velká část prostředků z evropských fondů od Evropské investiční banky v nových členských zemích plyne do dopravních projektů, jež slouží k obsluze rychle přibývajícího počtu tranzitních kamionů a rozvoji automobilové dopravy.

Sobotkovy škrty: zeleň ve městech, národní parky, ochrana proti povodním

 Hnutí DUHA dnes ostře napadlo dramatický návrh na razantní seškrtání důležitých veřejných služeb i klíčových programů, které zajišťuje ministerstvo životního prostředí.  Obětí návrhů na drastické škry se mají stát především: ·         program zaměřený na podporu parků a další městské zeleně,·         provoz národních parků a chráněných krajinných oblastí, ·         program, který financuje obnovu zelených míst ve volné krajině a pomáhá tak omezovat povodně.

Hnutí DUHA se bojí o Ploučnici

 Protipovodňová opatření, která chystá na řece Ploučnici a v její nivě státní podnik Povodí Ohře, mohou mít na její další podobu nedozírné následky. Vyplývá to z odborného posudku, který nechal zpracovat českolipský městský úřad.  Významné zásahy do koryta Ploučnice i jejích břehů mohou podle odborníků způsobit naprosté zničení mokřadů, podmáčených luk a lužních lesů, vysychání tůní a ohrožení vzácných biotopů. Zmizela by mnohá hnízdiště ptáků, protože by došlo k likvidaci vzrostlých vrb a doupných stromů.

Všechno jde, když se chce: co všechno musíte (ne)udělat, abyste vyždímali 110 milionů tun emisí

Průhledná snaha vykonstruovat nějaké, byť sebenesmyslnější zdůvodnění, nadsadit očekávané exhalace, rozdělit spoustu nepotřebných povolenek navíc, které půjde prodat, a tím průmyslu rozdat miliardy korun za nic. To je podle ekologických organizací jedenáctistránkový dokument, kterým ministr Milan Urban zdůvodnil svůj požadavek zvýšit exhalace oxidu uhličitého z průmyslu na 110 milionů tun ročně. Údajnou prognózu růstu znečištění, kterou Milan Urban argumentuje [1], Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku získaly podle zákona o svobodě informací.

Klimatosaurus uhložravý v českých zemích: Mostecko, Praha, Brno

KDE A KDY:    
Horní Jiřetín, Mostecko, středa 8. září od 10 hodin
Praha před Obecním domem, pátek 10. a sobota 11. září denně od 10:00 hodin
Brno před Mahenovým divadlem, neděle 12. a pondělí 13. září denně od 10:00 hodin
 
KDO: Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku
 
CO: Devítimetrová nafukovací obluda s výstavou o českých znečišťovatelích a důsledcích globálních změn podnebí pro Českou republiku
 
 

Stránky