Senát hlasuje o podpoře pálení odpadků

Senát bude ve čtvrtek (25.11.) hlasovat, zda souhlasí s klauzulí v zákoně, podle které má stát podporovat pálení odpadků, včetně dovážených z ciziny.  Návrh energetického zákona obsahuje bod, podle kterého by spalovny, jež vyrábějí elektřinu, měly dostávat lepší výkupní cenu podobně jako z obnovitelných zdrojů. Přitom energie z odpadu nejenže z obnovitelného zdroje nepochází, ale navíc spálení druhotných surovin namísto recyklace znamená velkou energetickou ztrátu.  Senátorka Jitka Seitlová (Nezávislí – Přerov) navrhne, aby horní komora tento bod vypustila a pozměněný zákon vrátila do Poslanecké sněmovny. Podpora českých spaloven v kombinaci s novými přísnějšími zákony v sousedních zemích, hlavně v Německu, může vést k tlaku na masivní dovoz odpadků k pálení ze zahraničí. Mnichovská firma Münchner Recycling nedávno žádala ministerstvo životního prostředí, aby směla dovážet odpad do liberecké spalovny. Vlastník spalovny, společnost Termizo, přiznala, že tento záměr nebyl ojedinělý a že počítá s dalšími. Toxické exhalace, kontaminovaná škvára a popel zůstanou po spálení tohoto odpadu u nás a musí se uložit na speciálně zabezpečené skládky. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: „Návrh energetického zákona podporuje pálení odpadků, přestože vláda v plánu nakládání s odpady na příštích deset let spalovny odmítla. Pokud tato klauzule projde, každý bude v ceně elektřiny dotovat spalovny, včetně pálení odpadků dovážených z ciziny.“ Senátorka Jitka Seitlová řekla: "Přijetím zákona s podporou odstraňování odpadu spalováním současně podpoříme dovoz odpadu do České republiky."