Evropa bude mít dvě ústavy: hlavní a atomovou

Aniž by to většina evropských občanů tušila, počínaje pátkem bude mít EU dvě ústavy. Zavinila to neschopnost politických špiček dohodnout se na zrušení skoro půl století staré konstituční smlouvy, která členské státy zavazuje k budování atomových elektráren.  V roce 1957 byly v Římě podepsány dvě základní evropské smlouvy: o Evropském hospodářském společenství a o Evropském společenství atomové energie, takzvaný Euratom. Na EHS postupně navázaly další dohody – Maastrichtská, Amsterdamská a z Nice – a v pátek se všechny spojí do nové ústavní smlouvy. Ovšem paralelně platící Euratom se během jednání o ústavě nepodařilo zrušit.  Ústavní právo EU se proto bude skládat ze dvou, teoreticky rovnocenných dokumentů. Smlouva Euratom po státech unie například výslovně vyžaduje, aby zajistily rozvoj "mocného nukleárního průmyslu". Proto je "úkolem" signatářských zemí vytvořit "podmínky nezbytné k rychlému založení a růstu jaderného průmyslu". Euratom navíc jadernou energetiku podporuje zvláštní legislativou, financováním výzkumu a velkými dotacemi.  Řada států EU žádné jaderné elektrárny nemá a další je odstavují. Kritici namítají, že půl století stará dohoda dnes už zjevně nemá smysl. Euratom podporuje odvětví, s jehož radioaktivními odpady si nikdo neví rady, přestože každý atomový reaktor jich vyprodukuje desítky tun ročně. Zároveň požaduje po řadě zemí, aby podporovaly průmyslový sektor, který vůbec nechtějí.  Hnutí DUHA prosazuje, aby se česká diplomacie přidala k Německu, Maďarsku, Švédsku, Rakousku, Irsku a Evropskému parlamentu, které navrhují svolání zvláštní mezivládní konference ke zrušení smlouvy Euratom Libor Matoušek z Hnutí DUHA řekl: „Můžeme si o jaderných elektrárnách myslet cokoli. Ale padesát let stará smlouva požadující po státech, aby podporovaly jedno konkrétní průmyslové odvětví, jež třeba vůbec nechtějí, je evidentní archaismus. Z dokumentu navíc vysloveně dýchá duch padesátých let, kdy politici vážně věřili, že atomová energie bude ‘příliš levná, aby se měřila’ její spotřeba. Česká diplomacie by se měla přidat k dalším státům unie i Evropskému parlamentu a navrhnout svolání mezivládní konference ke zrušení tohoto obstarožního a nesmyslného dokumentu.“