Rusko ratifikovalo Kjótský protokol

 
Ruská Duma dnes ratifikovala Kjótský protokol – první právně závaznou mezinárodní smlouvu o snížení znečištění, které způsobuje globální změny podnebí.
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“První právně závazná dohoda o snížení exhalací, které způsobují globální změny podnebí, je nesporně jeden z největších úspěchů mezinárodního společenství v historii. Ruská ratifikace znamená, ze jednání jsou po dvanácti letech opravdu definitivně ukončena. Už bylo načase. Znečištění přibývá skoro stejně rychle jako vědeckých varování před častějšími povodněmi, hurikány, vlnami horka a sucha, požáry a dalšími katastrofálními výkyvy počasí, jež způsobí.“
 
„Signatářské země se rozhodly pro moderní čisté technologie, efektivnější ekonomiku a nová pracovní místa namísto obstarožních uhelných a ropných dinosaurů. Kjótský protokol je samozřejmě jen první, ačkoli velmi důležitý krok. Teď začnou globální jednání o dalším, podstatně větším kole snižování exhalací. České republiky, která v přepočtu na obyvatele patří do druhé pětice nejhorších světových znečišťovatelů, se to bude týkat dvojnásob.”
 
Kjótská fakta:
·         Kjótský protokol sníží exhalace skleníkových plynů o 5,2 procenta.
·         Ke smlouvě se vedle Ruska a Evropy připojily také ostatní průmyslové státy a rozvojové země, včetně Indie, Číny a Brazílie.
·         Očekává se, že na Kjótský protokol naváží další smlouvy, jež postupně povedou k většímu snížení znečištění ze spalování ropy, uhlí a zemního plynu.
·         Připojit se k protokolu odmítly pouze dvě významné země: USA a Austrálie.
·         Ovšem i tam se připravují opatření ke snížení znečištění. Například jedenáct států na východním pobřeží USA chystá zavedení podobného systému obchodování s emisemi, jaký od příštího roku spustí Evropská unie.
·         Globální změny podnebí způsobují exhalace oxidu uhličitého a dalších takzvaných skleníkových plynů, hlavně ze spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Vědci zjistili, že způsobí častější povodně, vlny horka či sucha, hurikány, požáry a další katastrofy, šíření tropických chorob i větší nedostatek vody v suchých oblastech.