Aktuálně

Omyly o zprávě ke globálním změnám podnebí

Hnutí DUHA dnes varovalo, že zpravodajství o úterní zprávě mezinárodního panelu ke globálním změnám podnebí se bohužel opakuje několik podstatných a nešťastných nedorozumění.  "Panel vědců ve své zprávě varuje..." Panel není expertním týmem a nikdy neměl ambici hodnotit riziko globálních změn podnebí. Kapitola jeho zprávy, která se zabývá problémem samotným po přírodovědecké stránce, je poměrně stručná a obsahuje už mnohokrát publikované základní informace. Účel a obsah zprávy je odlišný - politický. Má pomoci prolomit mrtvý bod, do kterého se dostala mezinárodní jednání.

Globální změny podnebí – vláda se musí přidat k mezinárodnímu úsilí

Hnutí DUHA urgovalo vládu, aby vzala vážně dnes zveřejněnou zprávu mezinárodního panelu pro globální změny podnebí a začala se seriózně zabývat snižováním českých exhalací oxidu uhličitého.

Studie mapuje vliv nových subvencí na kvalitu potravin, krajinu a venkov

Česká vláda patří k těm, které v prvním kole rozdělování evropských zemědělských dotací pamatovaly více na rozvoj venkova a péči o krajinu než na tučné subvence podporující větší nadprodukci. Přesto některé konkrétní programy mohou způsobit velké ekologické škody – a paradoxně asi nejhorší z nich je podpora zalesňování.  Ukázala to podrobná studie, kterou dnes (7.1.) zveřejňuje Hnutí DUHA.  Ekologická organizace v bezmála stostránkové analýze mapovala dopady, které evropské dotace budou mít na českou krajinu, kvalitu potravin a život na venkově.

Na lepší recyklační služby musí lidé počkat

První balík konkrétních opatření k vládnímu odpadovému plánu na příštích deset let, který dnes schválí kabinet, ještě neobsahuje žádné zlepšení recyklačních služeb pro naše domy a byty.  Hnutí DUHA proto varovalo, že ministři musí přidat, pokud chtějí splnit svůj záměr recyklovat do roku 2010 polovinu českých odpadků. Hlavní překážkou jsou špatné recyklační služby.

Hlídky začnou šlapat na paty pytlákům na Šumavě

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě poprvé vyrážejí do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi. Hlídky, organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.  Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, může sehrát preventivní roli.

Ochrana obcí před doly po Novém roce nadále platí

Hnutí DUHA dnes dementovalo kachnu, kterou vypustila Mostecká uhelná společnost a podle níž na Nový rok mají přestat platit limity těžby, jež chrání severočeské obce před postupem povrchových dolů.  Usnesení vlády, kterým byla ochrana obcí před třinácti lety vyhlášena, žádnou klauzuli o platnosti do roku 2005 neobsahuje [1].  Dokument má pouze dva body. V prvním schvaluje vyhlášení limitů podle přiložených map.

Hnutí DUHA bilancuje důležité úspěchy roku 2004

Důležitá ekologická vítězství roku 2004, která přinesou konkrétní prospěch pro kvalitu života či zdraví každého z nás,  dnes bilancuje Hnutí DUHA. Mezi hlavní výsledky jeho práce patří zamítnutí návrhu povolit dovoz odpadků do České republiky k pálení nebo potvrzení důležité garance občanských práv v ekologických zákonech. ·         Koncem února poslanci velkou většinou zamítli návrh, který by otevřel cestu dovozu odpadků k pálení v českých spalovnách. Sněmovna jej po kampani Hnutí DUHA odmítla poměrem hlasů 112:45.

Hnutí DUHA: důvěra veřejnosti v naši práci zavazuje

Hnutí DUHA dnes označilo za zavazující důvěru veřejného mínění v roli zelených organizací při debatách o velkých stavbách. Zároveň upozornilo, že občanská práva v ekologických zákonech jsou důležitá především pro lidi, kterým umožňují vyjadřovat se k projektům nových továren, kamenolomů či skládek za svým domem. Podle průzkumu veřejného mínění, který dnes publikovalo CVVM, velká většina lidí (59 %) odmítá omezení vlivu ekologických organizací na schvalování projektů. Nad zastánci převažují více než dvojnásobně. „Rozhodně“ by změnu zákonů podpořilo pouhých 6 % dotázaných.

Debata o větrných elektrárnách v Koclířově: první vlaštovka správného postupu

Večerní debata v Koclířově (Pardubický kraj) je první vlaštovkou postupu, kterým by se v českých obcích mělo diskutovat o projektech větrných elektráren, řeklo dnes Hnutí DUHA.  Ekologická organizace prosazuje, aby v rozhodování o větrných elektrárnách – jež v zásadě podporuje – měli důležité slovo místní lidé. Přivítala proto dnešní debatu mezi občany, zastupitelstvem a investorem, kterou vede nezávislý moderátor. Jde o první takovou diskusi v některé české obci.  Hnutí DUHA bylo přizváno, aby spolu s dalšími experty do diskuse pomohlo přinést nezávislá fakta a věcnou argumentaci.

Vláda neschválí ani strategii, ani udržitelného rozvoje

Strategii udržitelného rozvoje, kterou vláda schválí ve středu (8.12.), nepřísluší ani její předmět, ani přívlastek, soudí Hnutí DUHA.  Dokument totiž, namísto aby propracoval hlavní strategické priority, na které se vláda zaměří, obsahuje pouze letmý přehled desítek problémů. Jen ekologická kapitola (kap. IV.2) se zabývá 23 tematickými okruhy a každému věnuje jednu až čtyři věty.  Hnutí DUHA v dokumentu navíc postrádá koncepční vizi, kterou chce vláda touto strategií prosadit, a spojovala jednotlivá dílčí témata.

Stránky