Hnutí DUHA doporučuje garantované sbírky pro Tatry

Hnutí DUHA se přidává k akcím na pomoc Tatrám s tím, že podpoří sbírku organizovanou partnerskou organizací Lesoochranárské zoskupenie VLK. Na pomoc obnově přirozených lesů v národním parku budou použity rovněž peníze, které sbírá Nadace Partnerství. Sbírka sdružení VLK garantuje, že peníze půjdou výhradně na obnovu přirozených horských lesů v národním parku. Výslovně přitom vylučuje plošné chemické postřiky, těžbu dřeva v rezervacích a výsadbu nepůvodních druhů stromů nebo monokultur.  Sbírka, kterou pořádá VLK, má v České republice účet s číslem 191010622/0300, variabilní symbol: 999. Více informací: www.wolf.sk. Členové Hnutí DUHA na pomoc Tatrám posílají i své vlastní příspěvky. K pomoci Hnutí DUHA vyzve i partnerské organizace v dalších zemích.  Hnutí DUHA podpoří také jiné sbírky, které poskytnou podobné garance.  Ekologická organizace zároveň dopisem varuje slovenská ministerstva před záměrem plošně použít chemické postřiky a holosečně vytěžit veškeré kalamitou postižené dřevo. Kompletní odstranění padlých stromů z rozsáhlých ploch by způsobilo erozi a odplavení půdy.  Hnutí DUHA a VLK doporučují, aby v rezervacích a špatně přístupných místech, kde nebude možné kalamitu zpracovat do června, byla ponechána cesta přirozené obnově lesa. Kůrovec, který se zde rozmnoží, je pro okolní lesy menším zlem než dlouhodobá kontaminace jedovatými chemickými postřiky nebo eroze půdy, ke níž dojde po plošném odtěžení všech padlých stromů a pahýlů.  Po chemickém zásahu proti obaleči modřínovému v Krkonošském národním parku v roce 1978 uhynulo 15 % ptáků. Populace některých druhů se dosud ze zásahu zcela nevzpamatovaly. Hnutí DUHA a VLK také organizují v Praze a v Brně informační stánek, kde nabízejí podrobnější informace. V Praze najdete stánek ve čtvrtek a v pátek na rohu náměstí I.P. Pavlova a Lublaňské ulice. V Brně bude zřízen v pondělí a v úterý v Panské ulici. Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: „Pomoc Tatrám nesmí zničit i to, co pod padlými stromy zůstalo. Živelně vznikají sbírky na pomoc horám, ale pokud se špatně použijí, mohou poškozené lesy doslova dorazit. Proto podporujeme sbírku Lesoochranárského zoskupenia VLK, které vylučuje použití peněz na postřiky či totální odtěžení stromů a garantuje skutečnou obnovu přirozených tatranských lesů.“ „Vítr zničil jen stromy, ne lesní ekosystémy. Zůstala zde půda, rostliny, zvířata a houby, které tvoří základ nového lesa. Ale po plošném odtěžení všech stromů bude lesní půda odplavena. Plošné chemické postřiky na léta zničí život a zamoří půdu jedovatými látkami.“ Docent Karel Spitzer z Entomologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích řekl: „Vichřice je jeden z přírodních selekčních faktorů. Bezhlavé zpracování kalamity může vést k dalšímu poškození tatranských lesů. Je nutné šetřit porosty a stromy, které větru odolaly a zůstaly stát. Zásadně je třeba vyloučit jakékoliv plošné použití chemických postřiků, které likvidují nejen kůrovce, ale velké množství dalších organismů a kontaminují potravní řetězce. Při hromadném nasazení techniky navíc často dochází k haváriím. V jádrových zónách národního parku by se mělo zcela ustoupit od zásahů, s výjimkou zpřístupnění komunikací.“