Publikace

Společná výzva ministru průmyslu a obchodu a ministru životního prostředí k navýšení cílů OZE v NEKP

Česká republika potřebuje dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie tak, aby dokázala zajistit konkurenceschopné ceny energie pro podniky i pro domácnosti. Potřebujeme posílit energetickou bezpečnost pomocí aktuálně nejdostupnějších řešení nezávislých na dovozu fosilních paliv a efektivně využít zejména evropské prostředky, která má k dispozici do roku 2030. Příležitostí pro posílení moderních řešení dává aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který je klíčovou strategií pro splnění českého podílu na evropském snižování emisí.

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Ve třech krátkých infolistech se můžete seznámit s českou zemědělskou krajinou. S jejími proměnami, aktuálními problémy i výzvami, na které musíme krajinu připravit. Najdete v nich spoustu faktů i praktických informací. 

Plán pro zdravé lesy

Plán pro zdravé lesy. Tento dokument obsahuje 43 návrhů pocházejících od tří desítek odborníků, jejichž realizace by uzdravila naše lesy. 

Shrnutí výsledků výzkumu: problémy v českých lesích

Shrnutí výzkumu veřejného mínění, které pro Hnutí DUHA zpracovala Omnicom Media Group

Příloha tiskové zprávy: Hodnocení vlády v poločase (23. 10. 2023)

Příloha tiskové zprávy: Hodnocení vlády v poločase (23. 10. 2023)

Neprodukční plochy - příležitost, nebo zbytečnost?

Martin Rexa společně s Martinem Střelcem napsali článek do časopisu Asociace soukromého zemědělství, který vysvětluje, proč potřebujeme neprodukční plochy jako jsou 

Otevřený dopis premiéru Fialovi: Výnosy z emisních povolenek mají sloužit k financování naší budoucnosti

Výnosy emisních povolenek jsou příležitostí k financování investic do naší budoucnosti, do spravedlivé ekologické transformace české ekonomiky. Neměly by se proto stát jen dalším zdrojem státního rozpočtu, ale měly by být zacíleny na klimatická opatření, účetně a organizačně vyčleněny mimo běžný rámec státního rozpočtu a naplánovány s důsledností jdoucí za rámec obecných povinností stanovených evropskou legislativou.

Jak se dělá Úvodní strana publikace Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

Jak se dělá Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

V západní Evropě je koncept BIO regionů zavedený a funguje, v Česku se ale oblasti založené na spolupráci místních lidí, veřejné a soukromé sféry, na krátkých dodavatelských řetězcích a ekologickém zemědělství zatím reálně nedostaly. V této publikaci se dočtete o první vlaštovce – projektu Živého regionu Tišnovsko. Jak vznikal? Jak se nám to společně povedlo? A jaká úskalí na nás číhala? Neváhejte se začíst!

Zákon na obnovu přírody – Vyzýváme proto českou vládu a české europoslance a europoslankyně ke konkrétním krokům.

Zákon na obnovu přírody – Výzva

Směřujeme k masovému vymírání druhů, rychlé ztrátě biologické rozmanitosti a klimatickému kolapsu, které ohrožují samotný základ života, jak ho známe. Vědecké poznatky hovoří jasně. Dosavadní snahy o řešení těchto krizí a o obnovení udržitelného vztahu k přírodě jsou z velké části nedostatečné.

Stránky