Zákon na obnovu přírody – Výzva

Zákon na obnovu přírody – Vyzýváme proto českou vládu a české europoslance a europoslankyně ke konkrétním krokům.

Směřujeme k masovému vymírání druhů, rychlé ztrátě biologické rozmanitosti a klimatickému kolapsu, které ohrožují samotný základ života, jak ho známe. Vědecké poznatky hovoří jasně. Dosavadní snahy o řešení těchto krizí a o obnovení udržitelného vztahu k přírodě jsou z velké části nedostatečné.

Nařízení o obnově přírody je jedinečnou příležitostí, jak přehodit výhybku na cestě od dlouhodobého zhoršování stavu přírody k její obnově a odolnosti vůči dopadům změn klimatu. Obnova přírody znamená obnovu nejen našeho největšího spojence při řešení klimatické krize a jejích závažných dopadů, ale i obnovu ekosystémových služeb důležitých pro naše zdraví, pohodu, zdroje obživy i ekonomiku. Obnova přírody je nejlepší investicí, kterou může naše společnost učinit.

Vyzýváme proto českou vládu a české europoslance a europoslankyně ke konkrétním krokům – přečtěte si je v dokumentu. 

Datum vydání publikace: 
12. 6. 2023