Publikace

Pesticidy jsou stále významným rizikem – stát musí konat

Tento poziční dokument Hnutí DUHA navazuje na Metaanalýzu k problematice pesticidů v zemědělství

Otevřený dopis: Výzva k řešení nejasné a vysoce rizikové situace kolem uhelné elektrárny Chvaletice s ohledem na blížící se topnou sezónu

Nejistý osud elektrárny Chvaletice je pro Ministerstvo životního prostředí vysoce rizikový. Provozovatel elektrárny svým trváním na udělení nezákonně rozsáhlé výjimky a postup krajského úřadu i ministerstva za předchozího vedení způsobili, že elektrárna nemá platnou výjimku z emisních limitů. To může vést k tomu, že elektrárna nebude moci být v zimním období legálně provozována.

Strategické plány SZP: Zelená dohoda, nebo žádná dohoda?

Pročtěte si hloubkovou analýzu případů ze sedmi zemí: Rakouska, České republiky, Dánska, Malty, Polska, Španělska a Švédska. Prezentuje shrnutí analýz zpracovaných členskými organizacemi sítě Přátelé země (Friends of the Earth). Zaměřuje se na pravděpodobný přínos plánů k cílům Zelené dohody pro Evropu (dále jen „EZD“) v oblasti zemědělství, zejména na strategii „Farm to Fork“ a „Strategii v oblasti biologické rozmanitosti”, a na pravděpodobný dopad na drobné zemědělce a producenty a na spravedlivé pracovní podmínky pro pracovníky v zemědělství.

Otevřený dopis premiéru Fialovi: Společné prohlášení českých a evropských občanských organizací k prioritám pro české předsednictví v Radě Evropské unie

Hnutí DUHA spolu s dalšími organizacemi občanské společnosti bojujícími za sociální a klimatickou spravedlnost po celé Evropě poslalo u příležitosti blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie otevřený dopis premiéru Petru Fialovi. V něm popisujeme klíčové oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout zásadního pokroku nad rámec plánu současných strategií, aby bylo možné se s mnohočetnými krizemi, kterým Česko i Evropa čelí a bude čelit, vypořádat a zajistit férový podíl Evropy na řešení klimatické krize. 

Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Česko na rozdíl od jiných zemí není připraveno na drahé energie. V návrhu novely energetického zákona, tzv.

Otevřený dopis ministrovi Nekulovi a ministryni Hubáčkové o Strategickém plánu SZP a připomínkách Evropské komise

Nevládní ekologické organizace v otevřeném dopisu vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby významně posílili ekologické ambice zemědělských dotací ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. K tomu samému českou vládu vyzvala Evropská komise. Dotace je potřeba lépe využít k ochraně vody, půdy a biodiverzity. Dosavadní změny provedené ministrem Nekulou v lednu nebyly dle organizací i Evropské komise dostatečné.

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návrat k uhlí nebo zajištění alternativ

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návratu k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu a o očekávané pomoci od státu

Představujeme výsledky výzkumu agentury Omnicom Media Group, která na reprezentativním vzorku české populace zjišťovala, jestli lidé preferují rozvoj obnovitelných zdrojů, či naopak návrat k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu.

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny (jedná se o bateriovou akumulaci, zápornou a kladnou flexibilitu, tj. řízení spotřeby na odběrném místě a výkon pro agregaci, řízení elektromobility a sector coupling.

Stránky