Neprodukční plochy - příležitost, nebo zbytečnost?

Martin Rexa společně s Martinem Střelcem napsali článek do časopisu Asociace soukromého zemědělství, který vysvětluje, proč potřebujeme neprodukční plochy jako jsou aleje, meze, remízky, mokřady nebo úhory, do krajiny vracet a jak to udělat smysluplně. Nyní si článek můžete přečíst i u nás.

Datum vydání publikace: 
12. 10. 2023