Publikace

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

Jak dosáhnout evropských cílů: Evropská města ukazují, jak lze předčit požadavky evropské odpadové směrnice

V březnu 2020 Evropská unie zveřejnila obsah Akčního plánu pro oběhové hospodářství, jehož základem je zero waste strategie. Je součástí Evropské zelené dohody a cílí na urychlení přechodu členských států k bezuhlíkové budoucnosti. V červenci 2020 pak uplynula lhůta, během níž měly členské státy transponovat balíček odpadové legislativy z roku 2018 obsahující změny směrnic o odpadech, skládkování nebo o obalech.

Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka – především spalování fosilních paliv – se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se negativní dopady klimatické změny, stále přesnější vědecké analýzy a predikce, obrovská vlna občanské angažovanosti a odvážná vystoupení mladých lidí ve studentském hnutí Fridays for Future.

Odpověď ministra Brabce

Odpověď ministra životního prostředí Brabce na otevřený dopis Hnutí DUHA a Asociace místních potravinovách iniciativ, zda nechá zemřít 7, 14, nebo dokonce 25 % včelstev?

Stránky