Publikace

Zero Waste Masterplan

Tato metodika je určena pro úředníky místních samospráv, politiky, aktivisty, odborníky na odpadové hospodářství, urbanisty a další zájemce, kteří usilují o ambiciózní proměnu svého města v některé z následujících oblastí:

- řešení odpadové krize nebo změna systému, který přejde od důrazu na nakládání se zbytkovým odpadem k oběhovému hospodářství;

- vytváření pracovních míst a vhodných příležitostí k podnikání pro místní firmy;

- rozšíření udržitelného a zdravého životního stylu;

Budoucnost farmářství od datových gigantů k silným farmářům

Společně s Friends of the Earth Europe vydáváme zprávu „Budoucnost farmářství”, ve které varujeme před jednostranně pozitivním pohledem na tzv. digitální či precizní zemědělství a upozorňujeme na významná rizika, která přináší.

Zavedení masivního využívání digitálních technologií je často představováno jako lék na problémy současného zemědělství. Má pomoci zemědělcům nasytit rostoucí populaci skrze nižší náklady a vyšší výnosy, a zároveň zlepšit stav životního prostředí v zemědělské krajině skrze nižší užívání umělých hnojiv či pesticidů.

Energie 2020 - Uhlí - Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Focus: Energie 2020 – část Uhelná energetika.

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - terénní příručka

Terénní přiručka pro začátečníky i pokročilé, která se snadno vleze do obalu mapy. Jak poznat stopy našich běžných kopytníků, šelem nebo i vzácných rysů, vlků nebo losů? Názorné ilustrace, tabulky rozměrů a způsob dokumentace. Aktualizované vydání s přidanými stopami např. losa evropského a šakala obecného.

Velké šelmy v českých lesích: význam pro ochranu přírody a myslivost

Aktualizovaná (z roku 2013) publikace vedoucího programu ochrany velkých šelem Miroslava Kutala shrnující aktuální poznatky o vlivu velkých šelem na kořist, další druhy a okolní prostředí. Základní informace o historii výskytu v českých zemích a potravní ekologii. Pověry a fakta o velkých šelmách, možnosti ochrany.

Shrnutí analýzy výročních zpráv českých hnědouhelných společností

Toto shrnutí uvádí nejzajímavější údaje, které vyplývají z tabelárního přehledu výročních zpráv hnědouhelných společností působících v České republice za roky 2009–2018 tak, jak byly publikovány v obchodním rejstříku. Sledované období je rozděleno na dvě části: na období do roku 2016 a na období 2017–2018. Toto rozdělení vychází ze změny výpočtu úhrad z vydobytého nerostu od 1. ledna 2017. Každému, kdo se o ekonomiku hnědouhelného hornictví zajímá, doporučujeme seznámit se s tabelárními přehledy, které obsahují výpočty k tomuto shrnutí.

Shrnutí analýzy rezervy sanace a rekultivace

Tato analýza zkoumá, jaký dopad bude mít aktuální novela zákona č.44/1988,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), která nařizuje hnědouhelným těžebním společnostem převést do 30. 6. 2022 na vázané účty všechny finance, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě.

Doporučení k efektivnímu zavedení balíčku pro oběhové hospodářství v zemích V4

Ekologické organizace z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska analyzovaly problémy a příležitosti pro změnu současného nevyhovujícího odpadového hospodářství na uzavřené oběhové hospodářství.

Infolist o hospodaření v polesí Klokočná

Pokud byste se chtěli dozvědět, jak se v České republice systematicky starat o lesy, aby byly pestré a odolné vůči nadcházejícímu suchu a kalamitám, jen těžko najdete kus porostu, kde se můžete bezvýhradně inspirovat. Není totiž mnoho míst, kde by se desítky let lesníci starali o les přírodě bližším způsobem, tedy nedělali paseky, stromy pro těžbu jednotlivě vybírali a co nejvíce využívali přirozené zmlazení. Jednou z výjimek je polesí Klokočná spravované Lesním závodem Konopiště Lesů České republiky.

Stránky