Publikace

Otevřený dopis: Výzva k řešení nejasné a vysoce rizikové situace kolem uhelné elektrárny Chvaletice s ohledem na blížící se topnou sezónu

Nejistý osud elektrárny Chvaletice je pro Ministerstvo životního prostředí vysoce rizikový. Provozovatel elektrárny svým trváním na udělení nezákonně rozsáhlé výjimky a postup krajského úřadu i ministerstva za předchozího vedení způsobili, že elektrárna nemá platnou výjimku z emisních limitů. To může vést k tomu, že elektrárna nebude moci být v zimním období legálně provozována.

Strategické plány SZP: Zelená dohoda, nebo žádná dohoda?

Pročtěte si hloubkovou analýzu případů ze sedmi zemí: Rakouska, České republiky, Dánska, Malty, Polska, Španělska a Švédska. Prezentuje shrnutí analýz zpracovaných členskými organizacemi sítě Přátelé země (Friends of the Earth). Zaměřuje se na pravděpodobný přínos plánů k cílům Zelené dohody pro Evropu (dále jen „EZD“) v oblasti zemědělství, zejména na strategii „Farm to Fork“ a „Strategii v oblasti biologické rozmanitosti”, a na pravděpodobný dopad na drobné zemědělce a producenty a na spravedlivé pracovní podmínky pro pracovníky v zemědělství.

Otevřený dopis premiéru Fialovi: Společné prohlášení českých a evropských občanských organizací k prioritám pro české předsednictví v Radě Evropské unie

Hnutí DUHA spolu s dalšími organizacemi občanské společnosti bojujícími za sociální a klimatickou spravedlnost po celé Evropě poslalo u příležitosti blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie otevřený dopis premiéru Petru Fialovi. V něm popisujeme klíčové oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout zásadního pokroku nad rámec plánu současných strategií, aby bylo možné se s mnohočetnými krizemi, kterým Česko i Evropa čelí a bude čelit, vypořádat a zajistit férový podíl Evropy na řešení klimatické krize. 

Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Česko na rozdíl od jiných zemí není připraveno na drahé energie. V návrhu novely energetického zákona, tzv.

Otevřený dopis ministrovi Nekulovi a ministryni Hubáčkové o Strategickém plánu SZP a připomínkách Evropské komise

Nevládní ekologické organizace v otevřeném dopisu vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby významně posílili ekologické ambice zemědělských dotací ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. K tomu samému českou vládu vyzvala Evropská komise. Dotace je potřeba lépe využít k ochraně vody, půdy a biodiverzity. Dosavadní změny provedené ministrem Nekulou v lednu nebyly dle organizací i Evropské komise dostatečné.

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návrat k uhlí nebo zajištění alternativ

Výsledky výzkumu agentury OMG o postojích české populace k rozvoji obnovitelných zdrojů, návratu k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu a o očekávané pomoci od státu

Představujeme výsledky výzkumu agentury Omnicom Media Group, která na reprezentativním vzorku české populace zjišťovala, jestli lidé preferují rozvoj obnovitelných zdrojů, či naopak návrat k uhlí nebo zajištění alternativních dodávek plynu.

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny (jedná se o bateriovou akumulaci, zápornou a kladnou flexibilitu, tj. řízení spotřeby na odběrném místě a výkon pro agregaci, řízení elektromobility a sector coupling.

Otevřený dopis: Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví

Výjimky z emisních limitů nemají sloužit ke svévolnému poškozování lidského zdraví. Uhelná elektrárna Chvaletice může dostat výjimku pouze do konce příštího roku.

Jak se zbavit závislosti na ruském plynu

Hnutí DUHA přibližuje nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska

Vydalo: Hnutí DUHA, 4. 3. 2022 Autoři: Jiří Koželouh a Karel Polanecký

Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent. V případě ropy jde o 25 % a u černého uhlí o 49 % (data za rok 2020)1 . Různé státy však mají různou míru závislosti. Do České republiky se v roce 2021 dovezlo z Ruska 87 procent zemního plynu2 . Podíl Ruska na dovozu ropy byl 50 %3.

Stránky