Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Tato analýza navazuje na přechozí analýzu z března 2021 a aktualizuje údaje o stavu vázaných účtů, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě a na schopnost převést na tyto vázané účty zbylé peníze z účtů analytických. Stav vázaných účtů a odhad rizik, že těžební společnosti nebudou schopny převést potřebné finance, jsou zásadní pro posouzení možných komplikací při rekultivaci a sanaci po těžbě, což jsou nutné podmínky úspěšné transformace uhelných regionů. Analýza se zaměřuje na společnosti skupiny Sev.en Energy a.s., jež (na rozdíl od skupiny Severočeské doly, a.s.) nemají všechny prostředky převedené na vázané účty. Společnost Severní energetická, a.s., která těží na velkolomu Československé armády, má před sebou posledních několik let těžby a povinnost převést prostředky na rekultivace a sanace na vázaný účet je termínovaná až několik let po ukončení těžby. Kromě toho tato společnost žádá o dotaci z Operačního programu pro spravedlivou transformaci na rozvoj území po těžbě, který je ovšem vázán na provedení rekultivace a sanace území z prostředků uložených těžební společností na vázaný účet.

Datum vydání publikace: 
28. 1. 2022