Odpady

REdUSE

Evropa spotřebovává neúměrně vysoké množství přírodních zdrojů.  V přepočtu na jednoho obyvatele je to po severní Americe nejvíce ze všech kontinentů. Většina těchto zdrojů se však nachází mimo Evropu a jejich získávání tam působí řadu environmentálních a sociálních problémů.

(Stránka)

Předcházení vzniku odpadů - nevyhnutelný krok k udržitelnému regionu V4

Priatelia Zeme – SPZ together with partners Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika and HuMusz from Hungary start project „Waste prevention - necessary step toward sustainable V4 region“, supported by International Visegrad Fund.

(Stránka)

Kyanidové loužení při těžbě zlata a toxické havárie

Informační list Hnutí DUHA.

(Publikace)

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024

Hnutí DUHA v této publikaci předkládá souhrn hlavních opatření a doporučení pro komunální odpady, které by měl obsahovat Plán prevence tak, aby skutečně snížil plýtvání surovinami.

(Publikace)

Prevence odpadů: Rady a zkušenosti se snižováním produkce odpadů v obci

Statistiky potvrzují, že větší prosperita a lepší životní úroveň nerovná se více odpadků. Inspirací mohou být stovky evropských měst – a také některé české obce. Používají chytrá opatření, která pomáhají domácnostem snižovat množství odpadu. Domácí a komunitní kompostéry; obecní centra pro nepotřebné věci, jež se mohou hodit někomu jinému; informační projekty, jež rodinám dávají praktické rady. Taková a jiná řešení mapuje tato publikace.

(Publikace)

Anketa - Spalovna za vaším domem?

Podpořte, prosím, naši práci na prosazování lepší recyklace. Řekněte nám svůj názor na spalovny.

(Akce)

Využívání vody: Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země

Evropské plýtvání surovinami ohrožuje celosvětové zásoby vody. Upozorňuje na to tato nezávislá studie, jejíž český překlad vydala partnerská organizace Hnutí DUHA. Text varuje, že Evropu nezajímají důsledky nedostatku vody na vlastním území ani ve světě. Vyzývá vlády evropských zemí, aby začaly spotřebu vody a surovin sledovat.

(Publikace)

Kompostování

Více než třetinu odpadků v každé domácnosti tvoří takzvané zelené odpady: zbytky z kuchyně, posekaná tráva či ořezané větve, pytlíky od čaje a podobně. Obvykle končí v koši, v popelnici a nakonec na skládce. Přitom mohou všem z vás sloužit jako cenná surovina.

(Stránka)

Spalovny

(Stránka)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady