Odpady

Snadnější třídění odpadů

Deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě trička, patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo. Chceme, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné – stejně pohodlné jako jej sypat do popelnice.

(Stránka)

Méně je více

Publikace o efektivním využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití.

(Publikace)

REdUSE

Evropa spotřebovává neúměrně vysoké množství přírodních zdrojů.  V přepočtu na jednoho obyvatele je to po severní Americe nejvíce ze všech kontinentů. Většina těchto zdrojů se však nachází mimo Evropu a jejich získávání tam působí řadu environmentálních a sociálních problémů.

(Stránka)

Předcházení vzniku odpadů - nevyhnutelný krok k udržitelnému regionu V4

Priatelia Zeme – SPZ together with partners Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika and HuMusz from Hungary start project „Waste prevention - necessary step toward sustainable V4 region“, supported by International Visegrad Fund.

(Stránka)

Kyanidové loužení při těžbě zlata a toxické havárie

Informační list Hnutí DUHA.

(Publikace)

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024

Hnutí DUHA v této publikaci předkládá souhrn hlavních opatření a doporučení pro komunální odpady, které by měl obsahovat Plán prevence tak, aby skutečně snížil plýtvání surovinami.

(Publikace)

Prevence odpadů: Rady a zkušenosti se snižováním produkce odpadů v obci

Statistiky potvrzují, že větší prosperita a lepší životní úroveň nerovná se více odpadků. Inspirací mohou být stovky evropských měst – a také některé české obce. Používají chytrá opatření, která pomáhají domácnostem snižovat množství odpadu. Domácí a komunitní kompostéry; obecní centra pro nepotřebné věci, jež se mohou hodit někomu jinému; informační projekty, jež rodinám dávají praktické rady. Taková a jiná řešení mapuje tato publikace.

(Publikace)

Anketa - Spalovna za vaším domem?

Podpořte, prosím, naši práci na prosazování lepší recyklace. Řekněte nám svůj názor na spalovny.

(Akce)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady