Odpady

Zbytečné skládky

Skládky nejsou jen odpuzující hromady v krajině. Zápach, nákladní auta, prach či poletující odpadky komplikují život lidem v okolí. Případné úniky kontaminují okolní zdroje vody. Vědci mají podezření, že toxické znečištění může znamenat častější výskyt některých zdravotních vad. Tlení způsobuje 20 procent českých emisí metanu, který přispívá ke globálním změnám podnebí.

(Stránka)

Recyklace

Stále jsme ujišťováni, že jsme jedni z nejlepších třidičů v Evropě. Pokud bychom chtěli třídění a recyklaci posuzovat jen podle toho, kolik vytřídíme plastových obalů, byla by to pravda. A každopádně to ukazuje, že Češi a Češky třídí rádi a zodpovědně – když jim to stát a obce umožní.

(Stránka)

Experti

Program Odpady

Ivo Kropáček
expert na odpady

(Stránka)

Témata

Méně odpadů

Na skládkách a ve spalovnách zbytečně končí nevyužité druhotné suroviny za tři miliardy korun. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který by vylepšil recyklaci a rodinám usnadnil třídění.

(Stránka)

Odpady

Vše, co se nakonec stane odpadem, bylo nejprve surovinou. My pracujeme na tom, aby odpadu bylo co nejméně a suroviny se vracely do oběhu. Způsobů je mnoho: udržovat výrobky smysluplné a funkční, nacházet jim nové využití nebo je recyklovat či kompostovat.

(Stránka)

Recyklační sleva na poplatku za skládkování

Vláda připravuje nový zákon o odpadech. Jak by měl vypadat, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné?

(Publikace)

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 4. číslo 2010

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

(Publikace)

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3. číslo 2010

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

(Publikace)

Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany - připomínky Hnutí DUHA

Odborné připomínky k dokumentaci EIA na záměr „Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany“

(Publikace)

Pytle pro lepší třídění

Odvozný a pytlový systém tříděného sběru odpadů v praxi.

(Publikace)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady