Lesy a příroda

Velké šelmy

Velké šelmy – rysi, medvědi a vlci – se vracejí do českých hor, kde kdysi patřily mezi běžná zvířata.

Hnutí DUHA podporuje návrat těchto vzácných dravců, ale pytláci i nešetrné zásahy do krajiny je vytlačují jen na několik málo míst v ČR.

(Stránka)

Šumava

Národní park Šumava slouží české veřejnosti už od roku 1991 a v roce 2017 se Hnutí DUHA povedlo i díky více než 50 tisícům z vás přesvědčit politiky, aby jasně deklarovali, že posláním národních parků, tedy i toho šumavského, je ochrana přírodních procesů na jejich převažující rozloze.

(Stránka)

Péče o státní lesy

Velkou část české krajiny tvoří státní lesy. Každý týden se do nich vydávají zhruba dva miliony výletníků a domov tu mají tisíce druhů zvířat a rostlin. Samotné Lesy ČR přímo spravují 17 % české krajiny, což znamená, že nejsou pouze firma na pěstování či prodej dřeva, ale také do značné míry odpovídají za to, jak bude vypadat naše země. V neposlední řadě pak Lesy ČR dodávají dřevo – přírodní zdroj, který je základem ekonomiky mnoha obcí či malých měst.

(Stránka)

Národní parky

Posláním národních parků je uchovat pradávnou faunu a flóru i tisíciletá rašeliniště, horské louky, tajemná skalní města nebo pralesy. Vzniká tak neopakovatelný zážitek pro turisty.

(Stránka)

Zdravé lesy

Zdravé lesy jsou hezké heslo, ale co přesně je jeho obsahem? Řekněme si na rovinu – stejnověké jednodruhové lesy to opravdu nejsou. Takové lesy ohrožuje celá řada prvků – od klimatických vlivů suchem počínaje přes škůdce až po nemoci.

Aktuální výzvu ke zlepšení stavu našich lesů najdete na www.zachranmelesy.cz

(Stránka)

Experti

 

 

 

(Stránka)

Témata

Zdravé lesy

Lesy tvoří šestinu české krajiny, ale na mnoha místech plošně hynou. Hnutí DUHA prosazuje změny, které zajistí, aby se v nich zdravě hospodařilo.

>> více

 

 

 

(Stránka)

Příroda a lesy

Naší vizí je zdravá krajina se silnými, pestrými a zdravými lesy, které umějí udržet vodu, jsou lákavým cílem pro turisty a ohleduplné návštěvníky a zároveň poskytují unikátní přírodní surovinu – dřevo – ze šetrně obhospodařovaných lesů.

(Stránka)

Lesy a příroda

Lesy tvoří třetinu české krajiny. Každý týden si do nich asi čtyři miliony lidí chodí na výlety nebo si odpočinout. Lesy slouží jako plíce krajiny: čistí vzduch od škodlivin. Domov tu mají tisíce druhů zvířat, ptáků a rostlin. Na prudkých svazích chrání půdu proti erozi. A také nám dodávají dřevo – obnovitelný přírodní zdroj, který je důležitý pro ekonomiku.

(Stránka)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Lesy a příroda