Seminář: Systém sběru a třídění biologicky rozložitelného odpadu

Datum a čas konání akce: 
15.06.2010 - 13:00

Seminář pořádá Hnutí DUHA ve spolupráci s agenturou ZERA a je určen pro představitele obcí a státní správy, zástupce městských a obecních úřadů, neziskové organizace a odbornou veřejnost. Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a účastníci obdrží certifikát.

Termín

  • 15.6.2010

Místo konání

  • Náměšť nad Oslavou, Husova 947, Náměšť nad Oslavou, sál penzionu

Začátek

  • 9:00

Přednášející

  • ing. Květuše Hejátková, ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Program

  • 9:00-10:00 Legislativa a praxe
  • 10:00-10:50 Vlastnosti a biologicky rozložitelných materiálů – kvalita, místo vzniku, množství

              Třídění a sběr – cesty materiálových toků jednotlivých druhů bioologicky
                     rozložitelných materiálů

  • 10:50-11:00 Přestávka
  • 11:00-12:00 Technologie zpracování bioodpadu

              Prevence vzniku bioodpadu: domácí a komunitní kompostování

  • 12:00-13:00 Přestávka na oběd – hradí si každý sám
  • 13:00-14:00 Exkurze na kompostárnu – centrální zařízení na zpracování bioodpadu v areálu agentury ZERA

Počet účastníků je limitován, členové recyklační sítě obcí mají přednost.

Závazné přihlášky a další informace

email: petr.nohava@hnutiduha.cz telefon: 720 578 341


Štítky: