Publikace

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Zásad péče o NP Šumava na období 2021-2040

Hnutí DUHA se dlouhodobě věnuje problematice ochrany přírody v Národním parku Šumava. Odborně připomínkuje legislativu i podzákonné dokumenty, účastní se expertních debat, jedná s politiky i úředníky či popularizuje téma na veřejnosti.

Nyní v rámci veřejného projednávání vyhlášeného Správou Národního parku Šumava podáváme následující připomínky k návrhu Zásad péče o Národní park Šumava na období 2021–2040. PDF dokument s připomínkami naleznete na konci stránky.

 

Útlum uhlí: Kdo vypíná první?

Pořadí odstavování uhelných elektráren dle kritéria Uhelné komise.

 

Uhelná komise na svém zasedání 5. června 2020 v Prunéřově schválila kritérium, podle kterého se mají seřadit zdroje spalující uhlí. Kritérium je postaveno na emisní intenzitě, tedy na tom, kolik emisí CO2 vznikne na jednotku vyprodukované energie. Zdroj s nejvyšší emisní intenzitou by pak měl být odstaven jako první, poté zdroj s druhou nejvyšší intenzitou a tak dále. Návrh kritéria předložila komisi její odborná pracovní skupina číslo 2, která má na starosti legislativu a kritéria zdrojů.

Obnovitelné zdroj energie - Výzkum Focus

Kvantitativní výzkum agentury Focus, reprezentativní na populaci ČR ve věku 18 a více let. Dotazník obsahuje 9 otázek, sběr dat probíhal 6. – 24. prosince 2019 na 1006 respondentech.

 

Evropa pro moderní ochranu krajiny a půdy

O čem jsou evropské strategie Od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030?

Jak vytvořit metodiku zero waste v obci

V této publikaci se podrobně seznámíte s koncepcí zero waste a dozvíte se, jak využít tuto strategii přímo ve vaší obci, nebo komunitě. Doufáme, že se stane užitečným pomocníkem na vaší cestě ke snížení množství odpadu.

Stránky