Otevřený dopis expertních organizací k přípravě Strategického plánu SZP

Dvě stě miliard korun na podporu dobré zemědělské praxe, které získá ČR z evropských fondů v následujících sedmi letech, chce ministr zemědělství Miroslav Toman rozdělit bez potřebné diskuse a za zavřenými dveřmi. Ekologické a zemědělské organizace kritizují ministra ve svých otevřených dopisech za netransparentní proces a vyzývají ho, aby nasměroval dotace do skutečně udržitelného zemědělství.

Evropská komise vyžaduje, aby se diskuse o rozdělení dvou set miliard korun, které do českého zemědělství a krajiny v dotacích pošle, vedla transparentním způsobem a s dostatečným zapojením důležitých aktérů. Český Strategický plán Společné zemědělské politiky má také brát zvláštní ohled na ochranu přírody skrze naplnění tří z devíti cílů zemědělské politiky, které se týkají ochrany přírody a klimatu. To vše Ministerstvo zemědělství obešlo a na připomínkování téměř 400 stran dlouhého dokumentu nyní po měsících, kdy nastavení dotací vznikalo převážně za zavřenými dveřmi, vymezilo pouze 16 dní.

Ekologické organizace ministra v otevřeném dopisu kritizují např. za to, že celý proces přípravy Strategického plánu je nekoncepční a nemá žádný veřejný plán postupu. Do procesu nejsou zapojeny dostatečně ani nevládní organizace, ale údajně ani orgány ochrany přírody, jako je Ministerstvo životního prostředí. Dokumenty, které na sebe mají navazovat, vznikaly souběžně, což vzbuzuje obavu o smysluplnosti jejich vzniku. Širší veřejnost pak na internetu od začátku nenajde žádné přehledné informace, ačkoli zájem o problémy zemědělství a krajiny je v České republice vysoký.

Datum vydání publikace: 
13. 11. 2020
Kategorie publikace: