Odpověď Ministerstva zemědělství na otevřený dopis ekologických neziskovek

Ministr Toman ve své odpovědi na Otevřený dopis ekologických organizací k přípravě českého Strategického plánu Společné zemědělské politiky napsal, že „je naší povinností zajistit, aby se z veřejných prostředků nepodporovaly intervence s negativními vedlejšími důsledky na životní prostředí”. Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická minulý týden představili výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, která v souladu s vědeckými poznatky vyzývá Vládu České republiky ke změně Společné zemědělské politiky a  obnově krajinné struktury, podpoře ekologického zemědělství a lepší péči o půdu.

Datum vydání publikace: 
15. 12. 2020
Kategorie publikace: