Rovnováha v naší krajině: Jak jí lze dosáhnout novelou zákona o myslivosti

Nedojde-li urychleně k nastolení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů,  skončí  miliardy  investované  do  obnovy  lesů  v    žaludcích    přemnožené  zvěře.  Druhově pestré a odolnější lesy se beze změn nepodaří vypěstovat.

Nyní diskutovaná novela zákona o myslivosti usiluje pouze o změnu ustanovení zákona schválených  na  podzim  loňského  roku,  které  mohou  pomoci  nastolit  rovnováhu  mezi  početností spárkaté zvěře a stavem lesů. Představený návrh novely od počátku kritizují vlastníci lesů, vlastníci a uživatelé zemědělských pozemků, lesníci, orgány státní správy i ochranářské organizace jako nedostatečný. Je potřeba ji doplnit.

Datum vydání publikace: 
10. 5. 2023
Kategorie publikace: