Útlum uhlí: Kdo vypíná první?

Pořadí odstavování uhelných elektráren dle kritéria Uhelné komise.

 

Uhelná komise na svém zasedání 5. června 2020 v Prunéřově schválila kritérium, podle kterého se mají seřadit zdroje spalující uhlí. Kritérium je postaveno na emisní intenzitě, tedy na tom, kolik emisí CO2 vznikne na jednotku vyprodukované energie. Zdroj s nejvyšší emisní intenzitou by pak měl být odstaven jako první, poté zdroj s druhou nejvyšší intenzitou a tak dále. Návrh kritéria předložila komisi její odborná pracovní skupina číslo 2, která má na starosti legislativu a kritéria zdrojů.

Datum vydání publikace: 
19. 10. 2020