Publikace

Obnovitelné zdroj energie - Výzkum Focus

Kvantitativní výzkum agentury Focus, reprezentativní na populaci ČR ve věku 18 a více let. Dotazník obsahuje 9 otázek, sběr dat probíhal 6. – 24. prosince 2019 na 1006 respondentech.

 

Evropa pro moderní ochranu krajiny a půdy

O čem jsou evropské strategie Od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030?

Jak vytvořit metodiku zero waste v obci

V této publikaci se podrobně seznámíte s koncepcí zero waste a dozvíte se, jak využít tuto strategii přímo ve vaší obci, nebo komunitě. Doufáme, že se stane užitečným pomocníkem na vaší cestě ke snížení množství odpadu.

Zero Waste Masterplan

Tato metodika je určena pro úředníky místních samospráv, politiky, aktivisty, odborníky na odpadové hospodářství, urbanisty a další zájemce, kteří usilují o ambiciózní proměnu svého města v některé z následujících oblastí:

- řešení odpadové krize nebo změna systému, který přejde od důrazu na nakládání se zbytkovým odpadem k oběhovému hospodářství;

- vytváření pracovních míst a vhodných příležitostí k podnikání pro místní firmy;

- rozšíření udržitelného a zdravého životního stylu;

Budoucnost farmářství od datových gigantů k silným farmářům

Společně s Friends of the Earth Europe vydáváme zprávu „Budoucnost farmářství”, ve které varujeme před jednostranně pozitivním pohledem na tzv. digitální či precizní zemědělství a upozorňujeme na významná rizika, která přináší.

Zavedení masivního využívání digitálních technologií je často představováno jako lék na problémy současného zemědělství. Má pomoci zemědělcům nasytit rostoucí populaci skrze nižší náklady a vyšší výnosy, a zároveň zlepšit stav životního prostředí v zemědělské krajině skrze nižší užívání umělých hnojiv či pesticidů.

Energie 2020 - Uhlí - Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Focus: Energie 2020 – část Uhelná energetika.

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - terénní příručka

Terénní přiručka pro začátečníky i pokročilé, která se snadno vleze do obalu mapy. Jak poznat stopy našich běžných kopytníků, šelem nebo i vzácných rysů, vlků nebo losů? Názorné ilustrace, tabulky rozměrů a způsob dokumentace. Aktualizované vydání s přidanými stopami např. losa evropského a šakala obecného.

Stránky