Budoucnost farmářství od datových gigantů k silným farmářům

Společně s Friends of the Earth Europe vydáváme zprávu „Budoucnost farmářství”, ve které varujeme před jednostranně pozitivním pohledem na tzv. digitální či precizní zemědělství a upozorňujeme na významná rizika, která přináší.

Zavedení masivního využívání digitálních technologií je často představováno jako lék na problémy současného zemědělství. Má pomoci zemědělcům nasytit rostoucí populaci skrze nižší náklady a vyšší výnosy, a zároveň zlepšit stav životního prostředí v zemědělské krajině skrze nižší užívání umělých hnojiv či pesticidů.

V současné době však digitální zemědělství, propagované hlavně velkými agrokorporacemi, hrozí zabetonováním neudržitelného modelu průmyslového zemědělství a zároveň narušením nezávislosti zemědělců. Mezi problémy popsané ve zprávě patří např. favorizování velkopodniků oproti malým zemědělcům, uniformní výroba s negativním dopadem na biodiverzitu, technologická a finanční závislost na agrokorporacích, či ochrana osobních dat a ohrožení produkce potravin skrze kybernetické útoky.

I v nadcházející reformě Společné zemědělské politiky Evropské unie, která nastavuje dotace pro evropské zemědělství, musí proto politici zajistit, že digitalizace zemědělství skutečně pomůže větší udržitelnosti zemědělství.

To může zajistit tzv. agroekologie, celostní přístup k hospodaření, který digitální technologie využívá ke skutečnému zvyšování odolnosti potravinového systému. Do středu svého zájmu staví zemědělce a sociální rozvoj venkova v souladu se zdravým životním prostředím. Snižuje závislost na vnějších vstupech, podporuje zaměstnanost na venkově a produkuje zdravé a výživné potraviny.

 


Výsledky hledání

Webové výsledky s odkazy na podstránky

Spolufinancováno Evropskou komisí.
Datum vydání publikace: 
16. 6. 2020