Evropa pro moderní ochranu krajiny a půdy

O čem jsou evropské strategie Od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030?

Na konci května zahýbaly evropskou i národní politikou návrhy dvou strategií, které vydala Evropská komise jako součást ​Zelené dohody pro Evropu – svých programových priorit pro přeměnu evropského hospodářství směrem k udržitelnosti. Tyto dokumenty,​ Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy​a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, se společně zaměřují na budoucnost evropského zemědělství, lesů i celé krajiny.

Obě strategie přináší konkrétní cíle, které mají být do roku 2030 dosažené. Nyní je ovšem třeba dojít k tomu, aby se tyto cíle skutečně promítly do praxe a nezůstaly jen na papíře. Například současná strategie pro biodiverzitu do roku 2020 totiž zcela selhala ve svém hlavním cíli zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb.

Evropská i česká krajina čelí podobným výzvám: stále intenzivnější dopady klimatické změny, sucha střídajícíse s povodněmi, usychání smrkových a borových lesů, pokles biologické rozmanitosti, ztráta tisíce let vznikající půdy či její schopnosti zadržet vodu. Je očividné, že bezvýrazné proměny hospodaření je ohrožena nejen příroda, ale i dlouhodobá ekonomická udržitelnost našeho zemědělství, lesnictví a dalších na ně navázaných sektorů. Zemědělci i lesníci proto potřebují výraznou podporu k přechodu na udržitelné hospodaření.

Datum vydání publikace: 
24. 8. 2020
Kategorie publikace: