Publikace

Otevřený dopis ministrovi Výbornému podepsalo přes 180 vědců a 20 nevládních organizací

Přes 180 věeců a 20 nevládních organizací: Ministře Výborný, nerušte ekologické podmínky zemědělských dotací! 

Druhý otevřený dopis si můžete přečíst zde

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení

Novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení.

Ke stažení zde

Plán pro zdravé lesy – shrnutí

Systematický návrh, jak zajistit, aby české lesy již nebyly nejvíce nemocné z celé Evropy. 

Ke stažení zde

Další oslabení environmentálních ambic v zemědělských dotacích skutečné problémy zemědělců nevyřeší

Otevřený dopis ekologických organizací ministru zemědělství Markovi Výbornému a ministru životního prostředí Petrovi Hladíkovi. 

Dopis ke stažení zde. 

Odpověď ministra zemědělství Marka Výborného si můžete přečíst zde

Společná výzva ministru průmyslu a obchodu a ministru životního prostředí k navýšení cílů OZE v NEKP

Česká republika potřebuje dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie tak, aby dokázala zajistit konkurenceschopné ceny energie pro podniky i pro domácnosti. Potřebujeme posílit energetickou bezpečnost pomocí aktuálně nejdostupnějších řešení nezávislých na dovozu fosilních paliv a efektivně využít zejména evropské prostředky, která má k dispozici do roku 2030. Příležitostí pro posílení moderních řešení dává aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který je klíčovou strategií pro splnění českého podílu na evropském snižování emisí.

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Infolisty: Změny v české zemědělské krajině

Ve třech krátkých infolistech se můžete seznámit s českou zemědělskou krajinou. S jejími proměnami, aktuálními problémy i výzvami, na které musíme krajinu připravit. Najdete v nich spoustu faktů i praktických informací. 

Plán pro zdravé lesy

Plán pro zdravé lesy. Tento dokument obsahuje 43 návrhů pocházejících od tří desítek odborníků, jejichž realizace by uzdravila naše lesy. 

Shrnutí výsledků výzkumu: problémy v českých lesích

Shrnutí výzkumu veřejného mínění, které pro Hnutí DUHA zpracovala Omnicom Media Group

Stránky