Publikace

Jak se zbavit závislosti na ruském plynu

Hnutí DUHA přibližuje nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska

Vydalo: Hnutí DUHA, 4. 3. 2022 Autoři: Jiří Koželouh a Karel Polanecký

Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent. V případě ropy jde o 25 % a u černého uhlí o 49 % (data za rok 2020)1 . Různé státy však mají různou míru závislosti. Do České republiky se v roce 2021 dovezlo z Ruska 87 procent zemního plynu2 . Podíl Ruska na dovozu ropy byl 50 %3.

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Aktualizace analýzy převodu peněžních prostředků určených na sanace a rekultivace z účetní rezervy na vázaný účet z hlediska dopadu na hnědouhelné těžební společnosti

Tato analýza navazuje na přechozí analýzu z března 2021 a aktualizuje údaje o stavu vázaných účtů, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě a na schopnost převést na tyto vázané účty zbylé peníze z účtů analytických. Stav vázaných účtů a odhad rizik, že těžební společnosti nebudou schopny převést potřebné finance, jsou zásadní pro posouzení možných komplikací při rekultivaci a sanaci po těžbě, což jsou nutné podmínky úspěšné transformace uhelných regionů.

Veselíčko - návrh změn v nakládání s odpady

Na nakládání s odpady budou mít velký vliv snahy Evropské unie o klimatickou neutralitu, které se již nyní promítají ve snaze Evropského společenství o oběhové hospodářství. Cestou k naplnění klimatické neutrality a oběhového hospodářství je strategie zero waste. Jejím základem je stanovit si cíl produkovat v budoucnu minimum odpadu a hledat cesty, jak se k tomuto cíli dopracovat. Doporučujeme obci Veselíčko, aby se stala jednou z prvních bezodpadových obcí v České republice.  

Otevřený dopis ministru Jurečkovi a jeho nástupci Nekulovi

Pro dosažení cílů nové vlády je potřeba změnit návrh nastavení zemědělských dotací

Jak dosáhnout evropských cílů: Evropská města ukazují, jak lze předčit požadavky evropské odpadové směrnice

V březnu 2020 Evropská unie zveřejnila obsah Akčního plánu pro oběhové hospodářství, jehož základem je zero waste strategie. Je součástí Evropské zelené dohody a cílí na urychlení přechodu členských států k bezuhlíkové budoucnosti. V červenci 2020 pak uplynula lhůta, během níž měly členské státy transponovat balíček odpadové legislativy z roku 2018 obsahující změny směrnic o odpadech, skládkování nebo o obalech.

Stránky