Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení

Novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Ministerstva zemědělství v mezirezortním připomínkovém řízení.

Ke stažení zde

Datum vydání publikace: 
21. 3. 2024