Energetika

Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice

Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice: Tato studie vyčísluje, kolik můžeme celkem ušetřit v sektorech bydlení a v terciérním sektoru, pokud budou naplněny základní předpoklady v pokračování nastoupeného trendu společného působení programů Panel, Zelená úsporám a Operačního programu životní prostředí.

(Publikace)

Konference Znečištění ovzduší

Přijďte 16. února na konferenci s názvem "Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích" do Ostravy.

(Akce)

Seminář - Chytrá podpora pro čistou energii

Hnutí DUHA, Calla a Heinrich Böll Stiftung Praha vás zvou na seminář Chytrá podpora pro čistou energii aneb Jak by měl stát vylepšit podporu pro obnovitelné zdroje energie?

(Akce)

Smart energy: English summary

Smart energy: English summary. Czech environmental groups’ national energy and climate roadmap

(Publikace)

Globální změny podnebí a voda

Infolist shrnující dopady exhalací skleníkových plynů na obyvatele rozvojových zemí.

(Publikace)

Technologie pro Velkou výzvu

Zákon o snižování emisí otevře cestu inovacím a efektivitě.

(Publikace)

Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice

Tato studie vyčísluje, kolik můžeme celkem ušetřit v sektorech bydlení a v terciérním sektoru, pokud budou naplněny základní předpoklady v pokračování nastoupeného trendu společného působení programů Panel, Zelená úsporám a Operačního programu životní prostředí.

(Publikace)

Budoucnost zákopové války o úložiště

Budoucnost zákopové války o úložiště: Stát může uklidnit spor s obcemi vybranými pro úložiště radioaktivního odpadu.

(Publikace)

Výroba kotlů na biomasu: dopady na zaměstnanost v České republice

Studie Miroslava Zámečníka a Jana Hlaváče. Levná biomasa může být důležitým domácím zdrojem energie. Pačesova komise spočetla, že tuzemskou výrobu tepla a elektřiny ze speciálních energetických plodin, odpadního sena, slámy či pilin nebo ze dřeva lze už během dvou desetiletí zvýšit zhruba na dvojnásobek. Většina přitom připadá na vytápění: obecní výtopny i moderní domácí kotle. Snížili bychom tak závislost české ekonomiky na povrchových uhelných dolech i zemním plynu z Ruska.

(Publikace)

Konference Zelený růst

Nadace Heinricha Bölla spolu s Hnutím DUHA pořádá mezinárodní konferenci o příležitostech, které pro českou ekonomiku nabízí čisté inovace. Již ve čtvrtek 21.10. v Národní technické knihovně v Praze.

(Akce)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Energetika