Poslanecký výbor pro životní prostředí žádá vládu, aby řešila příčiny krize našich lesů

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes jednomyslně vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a smrkové kalamity. Vláda se přitom dosud zabývala téměř výhradně řešením následků, nikoli příčin kalamitního stavu. Výzva poslaneckého výboru tak může znamenat změnu dosavadního kurzu, který se trvalou udržitelností českých lesů nezabýval. Již v červnu tohoto roku vyzval Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny vládu České republiky k řešení příčin stavu lesů a kůrovcové kalamity, odpovídající reakce však dosud nenastala [1].

Poslanci a poslankyně výboru žádají o „předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám”. Dále vyzývají ke specifikaci zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu.

Dalším bodem usnesení výboru je požadavek na „předložení novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě”. [2]

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí by měla okamžitě začít pracovat na komplexní změně lesního zákona i dílčí novele zákona o myslivosti.

Na potřebu komplexně změnit lesní hospodaření dlouhodobě upozorňuje i Hnutí DUHA. Taková změna musí zajistit, aby v budoucnu nedocházelo k plošnému hynutí lesů. Letos v červnu předalo Hnutí DUHA vládě komplexní návrh změn legislativy a dalších předpisů „Co dělat, abychom zachránili české lesy”. Dosud jej podpořilo více než 19 000 lidí. [3]. Vláda zatím koncepční kroky neudělala.

Ministerstvo zemědělství zatím připravuje novou zalesňovací vyhlášku, v té ovšem umožňuje dál sázet převahu smrků i ve středních polohách a pahorkatinách, kde smrky nyní plošně hynout. “Malá” novela zákona o lesích, kterou Ministerstvo zemědělství nyní projednává, příčiny krize českých lesů neřeší vůbec. 

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Lesní kalamita dosáhla takových rozměrů, že není současnými prostředky řešitelná. Je potřeba se zaměřit na budoucnost nových lesů a přípravu těch lesů, které před kalamitou teprve stojí. Jde především o to, abychom změnili lesy na smíšené, pestré a odolné, bez holosečí poškozujících lesní půdu."

„Dnešní jednomyslný záměr poslanců a poslankyň Výboru pro životní prostředí může konečně přinést změnu přístupu od odklízení důsledků k řešení příčin lesní krize. Poslanecká sněmovna by se co nejdříve měla zaměřit na zákon o lesích a zákon o myslivosti jako další kroky k tomu, aby se naše lesy mohly přerodit v odolné a dlouhodobě zdravé."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Usnesení podvýboru pro ochranu přírody a krajiny z 29. 6. 2018
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=150008

„Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 2018, 8. volební období
USNESENÍ podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
PER ROLLAM
ze dne 29. června 2018
Řešení příčin stavu lesů v České republice
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
I. vyzývá vládu České republiky k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity, konkrétně k:
1. přípravě novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy,
2. přípravě novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě a zmlazování lesů,
3. přípravě návrhu nového zákona o státním podniku Lesy ČR,
4. zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC na podstatné části majetku ve správě státních podniků Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p.
5. k předložení krizového plánu k řešení kůrovcové kalamity ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu (dne 14. září 2018).
II. vyzývá Poslaneckou sněmovny Parlamentu ČR, aby přijala usnesení vyzývající vládu ČR ve smyslu bodu I. tohoto usnesení podvýboru.
1. Čižinský Jan, v.r.
2. Balcarová Dana, v.r.
3. Holomčík Radek, v.r.
4. Koníček Vladimír, v.r.
5. Matyášová Eva, v.r.”

[2] Usnesení Výboru pro životní prostředí z 21. 11. 2018
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=152706

„Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 2018, 8. volební období
USNESENÍ výboru pro životní prostředí
PER ROLLAM
ze dne 21. listopadu 2018
Výbor pro životní prostředí vyzývá vládu České republiky k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity, konkrétně k:
1.    předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám a přitom specifikovali zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu,
2.    předložení novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě,
3.    k předložení krizového plánu k řešení kůrovcové kalamity v příštím roce ze strany MZe a MŽP na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu.”

[3] http://www.zachranmelesy.cz/balicek
Šítky aktuality: