Požadujte značku kvality FSC - pomozte našim lesům

Hnutí DUHA zveřejnilo doporučení k výběru dřevěných dárků

Hnutí DUHA dnes zveřejnilo čtyři doporučení k výběru dřevěných výrobků. Zakoupením dárku s certifikátem FSC [1] může každý pomoci zlepšit zdravotní stav našich lesů, který patří mezi nejhorší v Evropě a od roku 2000 se dál zhoršuje [2]. Uvádí to aktuální Zpráva o stavu životního prostředí, kterou nedávno projednala vláda.

Výrobky označené logem FSC (Forest Stewardsip Council) prokazují, že použité dřevo pocházíz lesů, kde se zdravě hospodaří. Pravidla FSC pro ČR vyžadují např. vysazovat pestřejší skladbu místních druhů dřevin a omezují holosečné způsoby těžby či chemické postřiky porostů. Zákazníci tak mají možnost výběrem výrobků s  certifikátem FSC podpořit takové hospodaření, které vede k zdravějším lesům. Hnutí DUHA ovšem zároveň upozorňuje, že doprava zahraničních výrobků zatěžuje životní prostředí.

 Hnutí DUHA proto před Vánoci spustilo webovou stránku http://hnutiduha.cz/temata/jak-nakupovat-vanocni-drevene-darky, na které lidem doporučuje:

1. Žádejte především výrobky z českého dřeva s FSC značkou 

2. Zvolte výrobek z českého dřeva bez FSC značky, není-li daný výrobek z českého dřeva s FSC certifikátem k dispozici.

3. Není-li ani ten k dispozici, zvolte výrobek ze zahraničí s FSC značkou

4. Nekupujte výrobky z tropického dřeva s ohledem na kritickou situaci při ničení tropických deštných lesů (v případě skutečné nutnosti kupujte pouze ty s FSC certifikátem)

Také vánoční stromky z lesů, kde se hospodaří zdravě, mají FSC značku. Nepocházejí z plantáží a při jejich pěstování se nepoužívá chemie. Více informací a seznam míst, kde je v u nás možné zakoupit český vánoční stromeček s FSC certifikátem, najdete zde: http://www.czechfsc.cz/novinky/novinky-v-cr/vanocni-stromky-s-fsc-certifikatem-jiz-v-prodeji-178.html

Zlepšení zdravotního stavu našich lesů [3] by mohlo přinést právě dodržování pravidel FSC - přírodě blízké hospodaření, respektování zájmů místních obyvatel, transparentnosti a využívání lokálních dřevařských kapacit. Český národní standard FSC - nejdůležitější zásady, které vlastník lesa, jenž chce získat FSC certifikát, musí dodržet, najdete zde: http://www.czechfsc.cz/data/Cesky_standard_FSC_25_09.pdf

V České republice existují lesní správci, kteří efektivně hospodaří bez používání nebezpečných chemikálií či umělého hnojení, více využívají přirozenou obnovu lesů a podporují místní zaměstnanost. Své hospodaření mají certifikováno podle pravidel FSC. Na rozdíl od našich sousedů je jich ale u nás stále málo [4].  Kvalitní produkty označené FSC přitom vyžaduje stále víc zákazníků. Velká část FSC dřeva se k nám proto musí dovážet. 

Dřevěné výrobky se značkou FSC - nábytek, podlahové krytiny, potřeby pro kutily či hračky, ale také například knihy vytištěné na FSC papíru - se stávají podobně úspěšné jako biopotraviny. Proto roste zájem o FSC dřevo u zpracovatelů i prodejců. Například firma IKEA postupně převádí veškerou produkci na FSC surovinu a veřejně se zavázala, že od roku 2020 už nebude využívat jiné než FSC nebo recyklované dřevo. O potřebě lokálního FSC dřeva svědčí také nárůst českých dřevozpracovatelských firem s tímto certifkátem, jejichž počet za posledních pět let vzrostl o více než 300 % [5].

FSC potvrzuje odpovědný charakter lesního hospodaření, zaručuje transparentnost hospodaření (zprávy z lesních auditů jsou veřejně přístupné, kontroly hospodaření probíhají přímo v terénu, mohou se zapojit místní zainteresované subjekty) a má proto trvalou podporu ekologických organizací i ministerstva životního prostředí.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Každý může pomoci zlepšit zdraví našich lesů, jednoduše tím, že bude přednostně kupovat a po obchodnících požadovat české dřevěné výrobky s FSC značkou. Stejně jako v jiných evropských zemích tak mohou i čeští zákazníci prostřednictvím obchodníků a zpracovatelů dřeva přesvědčit vlastníky a správce lesů, aby se zavázali ke zdravému hospodaření garantovanému FSC certifikátem. FSC  je důvěryhodnou, transparentní značkou, uznávanou ekologickými a spotřebitelskými organizacemi, která znamená podstatnou pozitivní změnu našeho lesního hospodaření.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku devadesátých let založily společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Základní ideou je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Více informací na www.czechfsc.cz

[2] Zpráva o životním prostředí České republiky 2013, ministerstvo životního prostředí, Praha 2014

[3] Všichni správci českých lesů musí dodržovat minimální zákonné podmínky pro hospodaření v lesích. Někteří si nechávají ověřit, že zákony opravdu dodržují (standard PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Skutečnost, že se zdravotní stav lesů v posledním desetiletí zhoršuje, ale naznačuje, že dodržování současného lesního zákona nevede ke zlepšování stavu lesů a hospodaření není trvale udržitelné.  Příčinou jsou jak přetrvávající chemické změny půd, tak holosečné způsoby těžby a stále převažující umělé smrkové porosty i další nevhodná výsadba smrků na velkých pasekách. Jedním z důsledků je nahodilá těžba, která v posledních 13 letech představuje 38 % celkové těžby dřeva. Narůstající dopady klimatické změny budou tento problém dále prohlubovat. Dlouhodobě se nedaří docílit snížení stavu spárkaté zvěře, která způsobuje značné škody vysazovaných listnatých dřevin okusem.

[4] V ČR má FSC certifikát lesního hospodaření zatím Hlavní město Praha, Nestátní lesy Svitavsko (dříve Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy), Správa Krkonošského národního parku a Školní lesní podnik brněnské Mendelovy univerzity Masarykův les.

[5] http://www.czechfsc.cz/novinky/novinky-v-cr/tiskova-zprava--jaky-je-rust-certifikace-fsc--177.html

 

Šítky aktuality: