Už 41 667 lidí spolu s vědci požaduje ochranu jedinečné šumavské přírody a stop developerům, těžařům a pozemkovým spekulantům

Petice za dobrý zákon o NP Šumava dnes předána sněmovně. Poslanci projednají návrh usnesení, aby senátní zákon o Šumavě byl „smeten ze stolu“<--break->.

Přes čtyři desítky tisíc návštěvníků Národního parku Šumava a lidí z celé republiky apelují peticí na zákonodárce, aby jasnými pravidly zajistili ochranu divoké přírody před těžařskými firmami a krásné šumavské krajiny před developery a spekulanty s pozemky. Vyjadřují tím současně nesouhlas s likvidací chráněné přírody špatným zákonem, který v červnu schválil senát.

 Petici předal dnes odpoledne její petiční výbor – Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, profesor Pavel Kindlmann z Karlovy univerzity a Akademie věd a herec Petr Vacek – petičnímu výboru poslanecké sněmovny spolu s průvodním dopisem (v příloze). Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava podepsalo už 41 667 obdivovatelů tamější přírody.  

 Petiční výbor sněmovny vyslechl argumenty petičního výboru, předních vědců [1] i zástupců šumavské veřejnosti.  Zpravodaj petice, poslanec František Laudát, uzavřel veřejné projednání s tím, že navrhne petičnímu výboru sněmovny přijmout usnesení obsahující tyto body: 1) výbor souhlasí s východisky a cíli petice, 2) zájmy ochrany přírody na Šumavě jsou národního a mezinárodního, nikoli lokálního významu a 3) žádá ministerstvo životního prostředí, aby předložilo připravovanou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny v duchu cílů petice. Vyzval přítomné poslance, aby „nenechali proměnit Šumavu v druhé Krkonoše“ a přislíbil, že udělá vše pro to, aby senátní zákon byl sněmovnou „smeten ze stolu.“

 Počet signatářů petice se jen během léta vyšplhal na téměř dvojnásobek. Podpisy přibývaly po tisících, a to z desítek míst celé ČR. Lidé tak reagovali na vyhrocení situace poté, co senátoři v červnu schválili svůj vlastní návrh likvidačního zákona o Šumavě [2]. Senátoři tak ignorovali veřejné mínění [3], přes dvacet pět tisíc signatářů petice [4] i důrazná varování vědců a poslali do sněmovny zákon, který by mj. umožnil zástavbu na dvou třetinách jeho území. Takové podmínky nemá žádný jiný NP v Evropě a pro Šumavu by to znamenalo faktický zánik národního parku. Sněmovna začne senátní návrh projednávat pravděpodobně ve druhé polovině září.

 Z celkového počtu 41 667 podpisů je jich 4 633 od návštěvníků národního parku z petičního stánku u pramenů Vltavy.  Na webu Hnutí DUHA podpořilo petici 6 850 lidí www.hnutiduha.cz/petice/ [5].

 Aktivita milovníků Šumavy zároveň vyvrací hlasitý, ale mylný názor několika jihočeských politiků, že by o Šumavě měli rozhodovat pouze starostové tamějších obcí či regionální bossové. Ze samotného názvu chráněného území „národní park“, hodnot území i jeho mezinárodního uznání i a z občanské podpory vyjádřené v petici plyne, že význam území zdaleka přesahuje sedm obcí s celkem tisícovkou obyvatel, které leží v národním parku.

 V průběhu sporu o NP vystupuje do popředí stále jasněji fakt, že za snahou o nový šumavský zákon stojí zájem o lukrativní stavební pozemky a o těžbu dřeva ze strany vlivných jihočeských a západočeských lobbistických skupin, jejichž sítě vedou až k Miloši Zemanovi, právě tak jako dřív vedly k Václavu Klausovi. Senátor Jan Veleba (SPOZ) již přímočaře vyzývá k těžbě dřeva v národním parku kvůli požadavkům dřevozpracujícího průmyslu [6].  

 Petice žádá poslance a senátory, aby přijali takový zákon o Národním parku Šumava, v němž:

  • bude hlavním cílem ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné do míry, jež neohrozí vzácnou přírodu;
  • bude zachována současná rozloha území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku a stanoveno jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak určuje současný Plán péče o národní park a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích; 
  • bude omezena další výstavba tak, aby nezničila cennou šumavskou krajinu.

Petici podpořila i řada respektovaných osobností kulturního a veřejného života, například Jiří Suchý, Věra Čáslavská, Ivan Trojan, Jan Hřebejk, Eva Kantůrková, Jiří Žáček, Ondřej Neff, Václav Havelka, Monika Načeva, Bára Hrzánová, Tom Kočko, Zdenek Merta, Ladislav Gerendáš, Miloslav Stingl, Olga Sommerová, Boris Hybner, Alois Švehlík, Sára Saudková, Erazim Kohák, Martin Bursík, Josef Fanta, Karel Janeček, členové činohry Národního divadla Saša Rašilov, Vladimír Javorský, Jiří Štěpnička, Jan Novotný, Filip Rajmont a Rudolf Stärz.

Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje, že zákon musí  - a může - zajistit jak ochranu světového přírodního dědictví, tak kvalitní život místních lidí. Nedávno publikovaná studie renomované společnosti EFTEC ukázala, že právě rozšíření oblastí ponechaných divoké přírodě a turistům přinese - tak jako v jiných NP světa - vyšší návštěvnost a tím i ekonomický rozvoj šumavských obcí [7].

Senátní návrh zákona o Šumavě například umožňuje další zástavbu včetně developerských projektů až na dvou třetinách národního parku a změnou hranic zón vychází vstříc spekulantům s pozemky. Také vůbec nezajišťuje, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – tedy účel, kvůli kterému se národní parky zřizují – a vyvádí pozemky z majetku státu [8].

 Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA a člen petičního výboru, řekl:

„Návrh zákona o Šumavě od kmotrů z Hluboké nad Vltavou je očividně napsaný pro těžařské firmy, developery, spekulanty s pozemky a papalášské lovce, kteří si chtějí přijet do parku zastřílet. V červnu jej schválil navzdory veřejnému mínění i varování vědců senát a nyní míří do sněmovny.“ 

 „Bezmála čtyřicet dva tisíc lidí z celé republiky však dalo podpisem pod petici najevo, že chtějí v národním parku divokou přírodu a nepřejí si jeho likvidaci. Budeme nyní spolu s nimi všemi sledovat, jak budou poslanci hlasovat o budoucnosti našeho největšího národního parku – zda v něm jasnými pravidly podpoří přírodu a turisty tak, jak je to ve všech jiných národních parcích Evropy, anebo zda dají zelenou jeho zničení. Věříme, že budou mít víc soudnosti než senátoři.“

 Petr Vacek, herec a člen petičního výboru, řekl:

„Z čeho se skládá to, že jsme Češi? Z naší kultury, z našich dějin a naší krajiny, naší krásné české země. Česká krajina v sobě ukrývá poklady, kterými se můžeme pyšnit před celým světem.  Zatím. Pokud dopustíme likvidaci Národního parku Šumava, jeden z nejcennějších pokladů zmizí. Bude legálně rozkraden, zastavěn a vykácen. Protože to je to, o co ve skutečnosti jde v senátním návrhu zákona o Šumavě. Skutečná hodnota Šumavy je nevyčíslitelná, mnohem vyšší než cena dřeva a pozemků. Nedopusťme krádež národního bohatství. Nedopusťme ničení české národní identity.“

 Libor Štěrba, hlavní koordinátor sběru podpisů, vyjádřil touhu lidí po divoké přírodě na Šumavě slovy:

„Příliv nových hlasů pod peticí přičítáme stejně jako v minulosti tomu, že Šumavu vnímá velká většina občanů naší země zcela oprávněně jako naprosto jedinečné území, a to v mnoha rovinách. Tou nejcennější je však rovina citová v podobě vztahu k této části naší země jakožto k čemusi původnímu, panenskému, archetypálnímu. Je pak jen přirozené, že pokud se místní „politici“, hejtmani a všemožní prospěcháři snaží, např. v podobě aktuálního senátního návrhu zákona, národní park fakticky zrušit, je to lidmi vnímáno nikoliv jen jako alarmující ohrožení tamější krajiny a přírody, ale jako zásadní ohrožení jich samotných v jejich emocionální a etické podstatě.“ 

Kontakt:

RNDr. Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

 [1] Doc. Jakub Hruška, předseda Stínové vědecké rady NP Šumava, RNDr. Petr Petřík z Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, doc. Miroslav Svoboda, Lesnická fakulta České zemědělské univerzity, prof. Pavel  Kindlmann (viz výše) a další

 [2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatori-schvalili-ze-narodni-park-na-s...

 [3] Viz publikované průzkumy veřejného mínění agentur Focus a Factum Invenio, na žádost zašleme

 [4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/petice-za-dobry-zakon-o-np-sumava-predana-senatu

 [5] Podpisy elektronické petice nesplňují formální požadavky petičního zákona, ale naplňují jeho účel, více na http://www.eps.cz/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/dotaz/elektronicka-petice

 [6] http://jihocesky.spoz2013.cz/news/jan-veleba---zachranme-sumavu-obnovme-drevozpracujici-prumysl--632355.htm

 [7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava

 [8] www.hnutiduha.cz/aktualne/zakon-o-sumave-prosel-v-senatu-prvnim-ctenim

Příloha: průvodní dopisy k předání petice petičnímu výboru sněmovně

http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/sumava_predani...

http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/sumava_predani...

Šítky aktuality: